Vĩnh Cửu: Tăng Ni hành giả An cư trang nghiêm cung đón Ban Trị sự GHPGVN tỉnh quang lâm về thăm, sách tấn và cúng dường Hạ trường An cư.

Sáng ngày 01/8/2023 (15/6/ Quý Mão) tại Hạ trường Chùa Phổ Quang – xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Tăng Ni hành giả An cư đã trang nghiêm cung đón đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về thăm, sách tấn và cúng dường Hạ trường.

Vĩnh Cửu: Ban Trị sự GHPGVN huyện tổ chức cúng dường Chư hành giả An cư tại các Hạ Trường.

Sáng ngày 30/7/2023 (nhằm ngày 13/6/Quý Mão) Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu đã đến các Hạ trường trong tỉnh Đồng Nai để cúng dường Chư hành giả An cư Kiết hạ.

Các tin khác