Trực tiếp: Trung Thu 2023 || Đêm Hội Trăng Rằm ||Tổ chức tại Chùa Viên Giác - Biên Hòa - Đồng Nai

Trực tiếp: Trung Thu 2023 || Đêm Hội Trăng Rằm ||Tổ chức tại Chùa Viên Giác - Biên Hòa - Đồng Nai

Trực tiếp: Trung Thu Vui Hội Trăng Rằm | chủ đề Chia Sẻ Yêu Thương | tổ chức tại Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm - Biên Hòa - Đồng nai

Trực tiếp: Trung Thu Vui Hội Trăng Rằm | chủ đề Chia Sẻ Yêu Thương | tổ chức tại Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm - Biên Hòa - Đồng nai

Trực tiếp: Chương trình trung thu do Ban HDPT huyện Long thành phối Hợp với Chùa Tam Bảo tổ chức

Trực tiếp: Chương trình trung thu do Ban HDPT huyện Long thành phối Hợp với Chùa Tam Bảo tổ chức

Trực tiếp: Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu - chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm - Biên Hòa, Đồng Nai

Trực tiếp: Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu - chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm - Biên Hòa, Đồng Nai

Trực tiếp: Đại Lễ Vu Lan - Báo Hiếu chùa Viên Giác - Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Trực tiếp: Đại Lễ Vu Lan - Báo Hiếu chùa Viên Giác - Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Trực tiếp: Lễ Tưởng Niệm cố Hòa Thượng thượng Giải hạ Chương đệ nhất trú trì chùa Viên Giác

Trực tiếp: Lễ Tưởng Niệm cố Hòa Thượng thượng Giải hạ Chương đệ nhất trú trì chùa Viên Giác

Trực tiếp: Đại lễ Vu lan Báo Hiếu PL. 2567 tại Chùa Thiên Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai.

Trực tiếp: Đại lễ Vu lan Báo Hiếu PL. 2567 tại Chùa Thiên Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai.

Trực tiếp: Ban Trị sự PG H. Vĩnh Cửu tổ chức Lễ Mãn Hạ & Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL. 2567 - DL. 2023

Trực tiếp: Ban Trị sự PG H. Vĩnh Cửu tổ chức Lễ Mãn Hạ & Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL. 2567 - DL. 2023

Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai trang nghiêm tổ chức Lễ Mãn Hạ - Tự Tứ PL 2567 - DL 2023

Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai trang nghiêm tổ chức Lễ Mãn Hạ - Tự Tứ PL 2567 - DL 2023

Trực tiếp: Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Chùa Thanh Long - Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Trực tiếp: Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Chùa Thanh Long - Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Trực tiếp: Cung đón đoàn Ban Hoằng Pháp TƯ, Ban Kinh tế Tài chánh TƯ GHPGVN về thăm, thuyết giảng và cúng dường Hạ trường tỉnh Đồng Nai.

Trực tiếp: Cung đón đoàn Ban Hoằng Pháp TƯ, Ban Kinh tế Tài chánh TƯ GHPGVN về thăm, thuyết giảng và cúng dường Hạ trường tỉnh Đồng Nai.

Trực tiếp: Lễ Thắp Nến Tri Ân các Anh Hùng Liệt Sĩ do Ban Hướng Dẫn Phật tử GHPGVN huyện Long Thành kết hợp cùng Huyện Đoàn huyện Long Thành tổ chức.

Trực tiếp: Lễ Thắp Nến Tri Ân các Anh Hùng Liệt Sĩ do Ban Hướng Dẫn Phật tử GHPGVN huyện Long Thành kết hợp cùng Huyện Đoàn huyện Long Thành tổ chức.

Trực tiếp: Lễ Khai Mạc Trại Lục Hòa X do Phân ban Gia Đình Phật Tử Đồng Nai tổ chức tại Thiền viện Phước Sơn

Trực tiếp: Lễ Khai Mạc Trại Lục Hòa X do Phân ban Gia Đình Phật Tử Đồng Nai tổ chức tại Thiền viện Phước Sơn

Trục tiếp: Hãy Tin Vào Sức Khỏe - ĐĐ.Thích Khải Thành - Thuyết Giảng Tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

Trục tiếp: Hãy Tin Vào Sức Khỏe - ĐĐ.Thích Khải Thành - Thuyết Giảng Tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

Trực Tiếp : Đêm Hoa Đăng - Giảng sư: Thượng tọa Thích Trí Huệ - Tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

Trực Tiếp : Đêm Hoa Đăng - Giảng sư: Thượng tọa Thích Trí Huệ - Tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

Trực Tiếp: Lễ Khai Mạc - Khóa Tu Mùa Hè 2023 tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

Trực Tiếp: Lễ Khai Mạc - Khóa Tu Mùa Hè 2023 tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

Trực tiếp: Kỷ Năng Sống - TT. Thích Quảng Thành giảng tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

Trực tiếp: Kỷ Năng Sống - TT. Thích Quảng Thành giảng tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

Pháp Thoại "Nơi Tình Thương Bắt Đầu" - TT. Thích Thiện Thuận giảng tại Khóa Tu Mùa Hè H. Long Thành

Nơi Tình Thương Bắt Đầu - TT. Thích Thiện Thuận giảng tại Khóa Tu Mùa Hè H. Long Thành

Trang 12345