Cập nhật lúc 14:20:49 24-05-2018 (GMT+7)

BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
             HUYỆN CẨM MỸ
               BAN TRỊ SỰ
                          *


KHOÁ AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG
PL. 2562- DL. 2018
CHÙA AN LẠC
XÃ SÔNG NHẠN, HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI

BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ

 

CHỨNG MINH : HT. THÍCH NHẬT QUANG
( Trưởng BTS/GHPGVN/tỉnh Đồng Nai )


THIỀN CHỦ: HT. THÍCH GIÁC QUANG Kiêm Giáo thọ
( Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự BTS/GHPGVN tỉnh Đồng Nai )


PHÓ THIỀN CHỦ: HT. THÍCH TRỪNG CHỈ
( Chứng minh BTS/GHPGVN/huyện Cẩm Mỹ)


PHÓ THIỀN CHỦ: TT. THÍCH PHÁP ĐĂNG - KIÊM GIÁM LUẬT


CỐ VẤN BTC: ĐĐ. THÍCH NGUYÊN THIẾT


TRƯỞNG BTC: ĐĐ. THÍCH QUẢNG LÝ – KIÊM HÓA CHỦ


PHÓ BTC: ĐĐ. THÍCH MINH THIỀN – KIÊM GIẢNG HUẤN


TRI SỰ: ĐĐ. THÍCH VẠN TẠNG


DUY NA: ĐĐ. THÍCH LỆ BỬU


DUYỆT CHÚNG: ĐĐ. THÍCH NGUYÊN BÌNH


THƯ KÝ: ĐĐ. THÍCH NHUẬN HÀNH


THỦ QUỸ: ĐĐ. THÍCH THÁI TÂM


QUẢNG CHÚNG : ĐĐ. THÍCH THIỆN BẢO


ĐĐ. THÍCH THÁI TÂM


HƯƠNG ĐĂNG: TĂNG CHÚNG CHÙA AN LẠC

 


 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
              HUYỆN CẨM MỸ
                 BAN TRỊ SỰ
                           *


KHOÁ AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ TÔN ĐỨC NI
PL. 2562- DL 2018
CHÙA QUẢNG VÂN
XÃ XUÂN TÂY, HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI


BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ

 

CỐ VẤN NI: NS. THÍCH NỮ AN DIỆU - KIÊM GIÁM LUẬT

 

PHÓ BTC: SC. THÍCH NỮ HUỆ TRÍ KIÊM GIẢNG HUẤN


HÓA CHỦ: SC. THÍCH NỮ DIỆU LIÊN


TRI SỰ: SC. THÍCH NỮ QUẢNG HẠNH


DUY NA : SC. THÍCH NỮ NHẬT HÒA


DUYỆT CHÚNG: SC. THÍCH NỮ TRUNG CẢNH


THƯ KÝ: SC. THÍCH NỮ TRUNG PHÚ


THỦ QUỸ: SC. THÍCH NỮ TRÍ LIÊN


QUẢNG CHÚNG : SC. THÍCH NỮ HUỆ TRANG

 

SC. THÍCH NỮ NHƯ CHÂU


SC. THÍCH NỮ Ý LIÊN


HƯƠNG ĐĂNG: CHƯ NI CHÙA QUẢNG VÂN

 

Ban TTTT tỉnh Đồng Nai

 

 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu