Cập nhật lúc 12:25:34 14-12-2021 (GMT+7)

Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai thông báo: hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TÔN GIÁO

Số: 1415/BTG-TCHC
V/v hướng dẫn việc tiếp nhận và
trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

Đồng Nai, ngày ngày 14 tháng 12 năm 2021
 


Kính gửi:

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh;
- Tòa Giám mục Xuân Lộc;
- Ban Trị sự Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Hội thánh Mennonite Việt Nam, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, Hội thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam, Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam, Giáo hội Báp-Tít Việt Nam;
- Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, Hội thánh Truyền giáo Cao Đài;
- Ban Đại diện, Đại diện các tổ chức tại Đồng Nai: Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Hội thánh Mennonite Việt Nam, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, Hội thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam, Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam, Giáo hội Báp-Tít Việt Nam, Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Ban Chỉnh đạo, Cao Đài Tiên Thiên;
- Ban Cai quản Họ đạo Trung Bảo thuộc Truyền giáo Cao Đài;
- Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh;
- Ban Giáo cả các Thánh đường Hồi giáo.

Thực hiện Văn bản số 15203/UBND-HCC ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc kiện toàn nhân sự tại Trung tâm Hành chính công và thống nhất rút nhân sự của Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh từ ngày 15/12/2021; Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) thông báo và hướng dẫn các tổ chức tôn giáo thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo như sau:
 
1. Từ ngày 15/12/2021, tổ chức, cá nhân tôn giáo có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, đề nghị nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ https://congdvc.dongnai.gov.vn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến địa  chỉ: Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ), Tầng 1 Toà nhà Kho Lưu trữ chuyên dụng  tỉnh, số 04/22/10A, đường Nguyễn Du, Khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Không tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trực tiếp đối với thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai.

2. Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đã nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai trước ngày 15/12/2021, khi có kết quả giải quyết, Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) sẽ thực hiện gửi trả qua dịch vụ bưu chính công ích đến tổ chức, cá nhân tôn giáo.

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân tôn giáo có nhu cầu hướng dẫn quy trình, cách thức thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, đề nghị liên hệ Tổng Đài dịch vụ công tỉnh Đồng Nai (0251) 1022 hoặc liên hệ Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) qua số điện thoại (0251) 3847436 để được hướng dẫn.Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) thông báo đến các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh biết và triển khai nội dung văn bản này đến các tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo biết thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ (b/c);
- UBND, PNV các huyện, thành phố (p/h);
- LĐ Ban;
- CC cơ quan;
- Website Ban Tôn giáo;
- Lưu: VT, TCHC (LA - 68b)

TRƯỞNG BAN
Nguyễn Quốc Vũ

 


Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu