Cập nhật lúc 18:18:56 03-08-2020 (GMT+7)

Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai thông báo: Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 262/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Ban Tôn giáo tỉnh trân trọng đề nghị lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

Kính gửi:
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh;
- Tòa Giám mục Xuân Lộc;
- Ban Đại diện, Đại diện các tổ chức tại Đồng Nai: Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Hội thánh Mennonite Việt Nam, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, Hội thánh Tin Lành Trưởng lão Việt Nam, Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam, Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam, Giáo hội Báp-Tít Việt Nam, Cao đài Tây Ninh, Cao đài Ban Chỉnh đạo, Cao đài Tiên Thiên, Truyền giáo Cao Đài;
- Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh;
- Ban Giáo cả các Thánh đường Hồi giáo.

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh, chưa xác định được nguồn lây và có nguy cơ lây nhiễm cao tại nhiều địa phương trong cả nước. Tại tỉnh Đồng Nai đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 262/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 607/TGCP-VP ngày 30/7/2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Công văn số 124/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra tỉnh Đồng Nai; Công văn số 8961/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 9026/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Ban Tôn giáo tỉnh trân trọng đề nghị lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tạm dừng các hoạt động lễ nghi tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9026/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 262/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 607/TGCPVP ngày 30/7/2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Công văn số 124/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra tỉnh Đồng Nai; Công văn số 8961/UBNDKGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 9026/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 687/BTG-TCHC ngày 31/7/2020 của Ban Tôn giáo tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

3. Tăng cường hướng dẫn các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp; tăng cường sử dụng phương tiện công nghệ thông tin, sinh hoạt tôn giáo trực tuyến; ... để đồng hành cùng các cấp chính quyền, nhân dân trong tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

4. Ban Tôn giáo tỉnh đề nghị lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện đồng thời triển khai nội dung Công văn này đến các tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo biết cùng thực hiện, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Trân trọng./.


Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu