Cập nhật lúc 13:37:48 13-06-2021 (GMT+7)

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh góp ý về Dự thảo Thông tư Bộ Tài chính liên quan đến quản lý, thu chi tiền công đức

Ngày 12/6/2021, Hòa thượng Thích Niệm Thới – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh đã ký Công văn số 68/CV-BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN góp ý về Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Hòa thượng Thích Niệm Thới – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh

Kính gởi: Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGVN

Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, nhận được công văn số 115/HĐTS-VP1 ngày 14/5/2021 của Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGVN. V/v Bộ Tài chính xin ý kiến các Bộ, nghành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố về dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho các công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

Dự thảo này không phù hợp với lễ hội và di tích tôn giáo (như các cơ sở tự viện của Phật giáo và các cơ sở di tích tôn giáo khác). Theo điều 57 chương X hiến chương GHPGVN

“Đơn vị cơ sở của Giáo hội Phật giáo Viêt Nam là Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường ( gọi chung là tự viện), dưới sự quản lý của các cấp Giáo hội ” và tại khoản 3 điều 3 chương I Luật tín ngưỡng Tôn giáo ngày 18/11/2016 có ghi:

“ Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở Tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng tổ chức Tôn giáo đó ”. Như vậy cho thấy quyền quản lý là của Giáo hội các cấp và được Nhà nước bảo hộ, nếu theo bản dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thu chi tiền công đức tại các Tự viện đã được xếp hạng di tích thì không phù hợp với Hiến chương của GHPGVN và Luật tín ngưỡng Tôn giáo.

Vì vậy, đề nghị không đưa vào quản lý tiền công đức đối với các cơ sở Tự viện và cơ sở di tích Tôn giáo của Phật giáo. Tất cả các cơ sở Tự viện, di tích Tôn giáo Phật giáo đều do các Bậc Tiền Bối Hữu Công, Tăng ni, Phật tử tạo lập nên và được các cấp Nhà nước công nhận là cơ sở tín ngưỡng, cơ sở di tích Tôn giáo .v.v… Hầu hết các cơ sở Tự viện Phật giáo đều tự túc chi tiêu nhờ vào sự phát tâm cúng dường của Phật tử, để hổ trợ cho đời sống Tu học và hành đạo của Tăng ni, cũng như các lễ hội Tôn giáo đều do nhà chùa tự tạo kinh phí, hoàn toàn không có sự hỗ trợ nào từ kinh phí của Nhà nước.

Cho nên, đối với các cở sở Tôn giáo Phật giáo đã được Nhà nước công nhận cơ sở Tôn giáo hay di tích thì không nên áp dụng Thông tư dự thảo này đối với các cơ sở Tôn giáo, vì các cơ sở Tôn giáo chủ sở hữu là Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý đã được Hiến pháp và Pháp luật bảo hộ.

Nay; Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh xin trình bày vài ý kiến đóng góp gởi đến Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGVN và Bộ Tài Chính tổng hợp xem xét, điều chỉnh bản dự thảo Thông tư trước khi ban hành sao cho phù hợp với các cơ sở Tôn giáo di tích Phật giáo.

Trân trọng./.


Nguồn: Phật Sự Online

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu