Cập nhật lúc 00:06:35 29-06-2018 (GMT+7)

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 CỦA BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HUYỆN CẨM MỸ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HUYỆN CẨM MỸ                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             BAN TRỊ SỰ
           ––––ooo––––                                                       –––––––––––––––––––––
Số: 201/BC/BTS-PGH                                    Cẩm Mỹ, ngày 18 tháng 6 năm 2018  


BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 CỦA BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HUYỆN CẨM MỸ


Thực hiện Nghị quyết của Ban Trị Sự GHPGVN huyện về chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IV (2016-2021); Trên cơ sở kết quả tổ chức thực hiện và tổng hợp Phật sự 6 tháng đầu năm toàn huyện; Thường trực Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện báo cáo sơ kết đánh giá những thành tựu công tác Phật sự trong trong 6 tháng đầu năm 2018 của NK IV( 2016 – 2021 ) và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của NK IV ( 2016 – 2021 ) với những nội dung như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
Hoạt động Phật sự của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ theo đúng tinh thần của Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là “Thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, đồng thời vẫn tôn trọng và duy trì truyền thống các hệ phái, cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng chánh pháp.”
Ban Trị Sự Phật giáo huyện cẩm Mỹ là đơn vị trực thuộc Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, là một huyện miền núi thuộc vùng sâu vùng xa, các cơ sở, tự viện phân bố rải rác, không đồng đều, việc tập trung chư Tăng - Ni, Phật tử để sinh hoạt hoặc triển khai các công tác Phật sự và nắm bắt tình hình còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng được sự chỉ đạo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Chính quyền, Ban ngành các cấp, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của Ban Trị sự GHPGVN huyện, cùng toàn thể Chư Tôn đức Tăng Ni, trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn huyện, hoạt động công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cẩm Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, tạo được ảnh hưởng tốt đối với cộng đồng xã hội. Cơ bản hoàn thành được mục tiêu, nội dung của Nghị quyết đề ra.
B- NHỮNG CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
I. VỀ MĂT TỔ CHỨC:
1. Ban Trị Sự Phật Giáo:
Sau khi tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2016- 2021 Ban Trị Sự phật giáo huyện Cẩm Mỹ chỉ có 10 thành viên, nhưng nhờ có sự đoàn kết nhất trí trong Ban Trị Sự và toàn thể chư tăng - Ni - Tín đồ phật tử trong huyện nhà luôn chấp hành quy chế của Trung ương GHPGVN và Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Đồng Nai, nên vừa qua Phật giáo huyện Cẩm Mỹ đã thực hiện được một số mặt công tác đạt nhiều thành tựu.
Ban Trị Sự phật Giáo huyện cẩm Mỹ thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính vào thời gian từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu trong tuần. Khi có những công tác phật sự liên quan đến lĩnh vực nào, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội phật Giáo huyện Cẩm Mỹ phối hợp với các thành viên chuyên trách lĩnh vực ấy để đề ra kế hoạch và biện pháp giải quyết.
Hàng tháng Thường trực Ban Trị sự Giáo hội phật Giáo huyện Cẩm Mỹ họp vào ngày mùng 4 ( trước khi Bố tát họp mở rộng Tăng Ni), tổ chức định kỳ bố tát vào ngày 14 Âm lịch tại Chùa Hoàng Mai xã Long Giao và kết hợp việc họp mở rộng đối với toàn thể Tăng Ni trong huyện, nhằm trao đổi, giải đáp một số vấn đề thắc mắc có liên quan và triển khai các thông báo của Tỉnh hội về công tác Phật sự trong tháng. Ngoài ra Ban Trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ sẽ tổ chức triệu tập cuộc họp Ban Trị sự khi có việc đột xuất cần giải quyết

2. Phổ biến các văn kiện của Giáo hội và nhà nước:
Thực hiện tinh thần thông tư của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN huyện Cẩm Mỹ triển khai Nghị quyết và Chương trình hoạt động đến toàn thể Tăng Ni và Phật tử trong toàn huyện với các nội dung như: Hiến Chương - Nội Quy của Giáo hội đã được tu chỉnh; các Thông điệp, Thông bạch, Công văn, Thông Báo, Báo Cáo và các chỉ đạo khác của Trung Ương GHPGVN và của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về các nội dung hoạt động của Giáo hội và các lĩnh vực có liên quan.
II. HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CHUYÊN NGÀNH
1. Ngành Tăng sự
1.1. Thống kê Tăng Ni, tự viện:
Trong huyện có 19 chùa, 01 Niệm phật đường, 01 Tịnh Xá, 02 Tịnh Thất, còn có hơn 35 điểm tu của tu sĩ Phật giáo ngoài cơ sở tôn giáo phân bổ đều ở 12 xã, riêng xã Nhân Nghĩa đang tiến hành xin phép xây dựng trụ sở Văn phòng Ban trị sự GHPGVN huyện Cẩm Mỹ.
Ban Trị sự GHPGVN huyện đã hướng dẫn chư Tăng, Ni tiến hành làm thủ tục hồ sơ đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo và công nhận các cơ sở thờ tự theo quy định của Giáo hội và Pháp luật.
Về chức sắc, nhà tu hành: hiện trên địa bàn huyện có 100 vị (69 Tăng, 32 Ni). Trong đó 03 chức sắc có giới phẩm (01 Hòa thượng, 02 Thượng tọa, 03 Ni sư) và 56 Đại đức và 25 Sư cô, 10 Sadi, 6 Sadini.
Tín đồ: Có khoảng hơn 30 ngàn tín đồ sinh hoạt tại các đơn vị Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật Đường trên địa bàn huyện. Đối với các chùa An Lạc, Chùa Hoàng Mai, Niệm phật đường Đại Phước, Chùa Pháp Quang, chùa Quảng Vân, Chùa Bảo Quang, tịnh xá Ngọc Bình, chùa Quan Âm, chùa Việt Hao vẫn duy trì đạo tràng tu bát quan trai, đạo tràng niệm phật, học giáo lý định kỳ, bình quân mỗi đạo tràng có khoảng từ 100 - 150 Phật tử tu học. Nhìn chung, các đạo tràng đều được các Trụ trì hướng dẫn tu học, sinh hoạt lễ bái và chấp hành tốt luật pháp, cùng lo chung tinh thần phục vụ Đạo Pháp và Dân tộc.
Nam, Nữ phật tử hàng tuần sinh hoạt học giáo lý vào ngày chủ nhật, sinh hoạt mang tính truyền thống. Vào các ngày lễ lớn của Phật Giáo nhiệt tình tham gia tích cực vào khâu tổ chức, tất cả hoạt động đặt dưới sự hướng dẫn của vị trụ trì.
1.2. Hoạt động của Ban Từ Thiện Xã Hội - Ban Kinh tế-Tài chính:
Do đặc điểm của huyện Cẩm Mỹ là huyện Miền núi, vùng sâu vùng xa, đời sống chủ yếu của người dân là nông nghiệp, do đó hoạt động đóng góp vào tài chính của giáo hội của cơ sở gặp nhiều khó khăn. Các nguồn hoạt động của Ban Trị sự chủ yếu dựa vào sự đóng góp niên liễm hàng năm và vào các dịp lễ lớn như lễ Phật đản hoặc theo yêu cầu của tỉnh hội thì có sự kêu gọi chung tay đóng góp của tất cả Tăng, Ni trên địa bàn huyện. Tuy nhiên vấn đề tự nguyện đóng góp của các cơ sở còn hạn chế, các cơ sở, cá nhân không tích cực tham gia đóng góp niên liễm, nguyệt liễm.( có danh sách tại ban Thủ quỷ). Do đó, làm ảnh hưởng không ít đến hoạt động của Ban.
Phát huy tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật và truyền thống dân tộc “lá lành đùm lá rách” hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQVN và các cấp chính quyền, Tăng Ni các tự viện đã tham gia tích cực công tác phụng đạo ích đời. Góp phần cùng huyện nhà chăm lo cho người nghèo như: Xây 2 căn nhà tình thương ( trị gia mỗi căn 40.000.000 vnđ ), ủng hộ quỹ vì người nghèo,quỹ khuyến học, ủng hộ các gia đình chính sách, giúp đỡ học bổng cho các gia đình con em học sinh nghèo, ủng hộ các đợt thiên tai lũ lụt các tỉnh miền trung, vận động cứu trợ người nghèo, các tủ áo quần từ thiện tự chọn, bếp cơm từ thiện hỗ trợ bệnh nhân Bệnh viện Cẩm Mỹ, Phòng Chẩn trị YHCT từ thiện, trợ cấp gạo ăn hàng tháng cho các cụ già neo đơn nghèo khó, ủng hộ quà đồng bào nghèo v.v….
Trong 6 tháng đầu năm 2018 Tăng Ni , Phật tử toàn huyện tham gia công tác từ thiện đạt gần 1.300.000.000 ( một tỷ ba trăm triệu đồng )
1.3. Ban Pháp chế
- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tranh chấp và giải quyết các vụ việc trình kiến nghị đến Ban thường trực Ban Trị sự và các cơ quan Nhà nước, các Ban ngành hữu quan nhờ hỗ trợ, giải quyết về các mặt lĩnh vực về cư trú bất hợp pháp, trưởng hợp treo bảng hiệu chưa được các ban ngành đoàn thể cấp giấy phép. Cho chư Tăng - Ni, các Tự viện, trong toàn huyện một cách tốt đẹp, trong tinh thần lục hòa cộng trụ.
- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tranh chấp và trình kiến nghị đến Ban Thường trực Ban Trị sự và các cơ quan Nhà nước, các Ban ngành hữu quan nhờ hỗ trợ, giải quyết về các mặt có liên quan đến hoạt động tôn giáo.
- Tiến hành giải quyết vụ việc phức tạp liên quan đến cơ sở thờ tự tạm gọi là NPĐ Tam Bảo ấp 10 xã Xuân Tây theo sự chỉ đạo của BTS/GHPGVN tỉnh Đồng Nai và sự giúp đỡ của các cấp Chính quyền

1.4. Ban Kiểm soát
Nhằm tạo sự hòa hợp, đoàn kết, hòa giải và cảm thông, tôn trọng Hiến pháp, Hiến chương, nội quy Tăng sự và pháp luật đã quy định. Trong năm qua BTS/GHPGVN huyện đã phối hợp BTS/GHPGVN tỉnh và các cơ quan chức năng liên hệ tập trung giải quyết một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt của Tăng, Ni và Phật tử ở một số cơ sở thuộc địa bàn huyện tương đối ổn định theo yêu cầu.
1.5. Hoạt động của Ban Thông tin Truyền thông
Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo huyện thường xuyên cung cấp đưa tin tức Phật sự lên Ban Thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh góp phần tích cực tuyên truyền về hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai và Giáo hội huyện. Ngoài ra Ban Thông tin truyền thông còn tuyên truyền các hình ảnh liên quan đến hoạt động, lễ nghi của Phật giáo tới quảng đại nhân dân và Phật tử được am tường. Các phong trào chính quyền địa phương phát động được Ban Trị sự tham gia tích cực cũng được thông tin truyền thông tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, cùng tham gia hưởng ứng.
1.6. Nghi Lễ :
Nghi lễ là một công tác trọng tâm không thể thiếu trong các tổ chức sinh hoạt của đạo Phật, gắn liền với đời sống tinh thần của bà con nhân dân trong cộng đồng dân cư làng xã. Ban Nghi lễ đã có những hoạt động hướng dẫn cơ sở tự viện sinh hoạt tín ngưỡng - tôn giáo lành mạnh, đúng Chính pháp. Tổ chức tốt các lễ hội Phật giáo truyền thống trang nghiêm, long trọng tạo được nét đẹp tâm linh đậm chất Đạo Phật trong lòng du khách và Phật tử tham dự.
Đặc biệt lễ Phật đản là lễ lớn của Phật giáo được thế giới công nhận là lễ Vesak ( Tam hợp ) mang tính quốc tế. Được sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, Ban Nghi lễ đã hướng dẫn các cơ sở Phật giáo trong huyện, tổ chức Đại lễ Phật đản tại địa phương với hình thức trang nghiêm, trọng thể gây được tiếng vang và ảnh hưởng tốt trong lòng quần chúng, Phật tử huyện nhà.
Đại lễ Phật đản PL 2562 do Ban trị sự GHPGVN huyện Cẩm Mỹ tổ chức tại Chùa Quảng Vân xã Xuân Tây đăng cai có sự tham dự của chư tôn Đức Thường trực BTS/GHPGVN tỉnh, chư tôn đức trong BTS/GHPGVN huyện, các vị Trụ trì, Tăng Ni và đông đảo đồng bào Phật tử gần xa và có mặt của các cấp chính quyền, UBMTTQVN huyện và các đoàn thể địa phương cùng hơn 700 Phật tử xa gần..

Tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Cẩm Mỹ vào ngày giỗ định kỳ 12/3/Al và đặt lãng hoa, lễ phẩm dâng hương tại đền trước khi diễn ra đại lễ Phật Đản 1 ngày. Tổ chức thăm viếng, đảnh lễ chư tôn đức niên cao lạp trưởng, có đóng góp cho Đạo pháp _ Dân tộc trong huyện nhà.
Ngoài đại lễ Phật đản, Ban Trị sự tổ chức khai giảng khóa An cư kiết hạ PL 2562. Ngoài ra, còn tổ chức các lễ cầu siêu tại các Tự Viện rất trang nghiêm,chú trọng cầu siêu cho chư hương linh, thiết lễ trai đàn cầu quốc thái dân an, làm các việc từ thiện nhân đạo ở mỗi đơn vị địa phương mình, chú trọng đến các bà mẹ Việt nam anh hùng, những gia đình thuộc diện chính sách, người già neo đơn, tàn tật và những đối tượng lang thang cơ nhỡ v.v…
III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ ƯU KHUYẾT ĐIỂM
1. Nhận xét, đánh giá:
Được các cấp lãnh đạo Giáo hội Tỉnh tin tưởng giao phó, được chính quyền - mặt trận các cấp quan tâm. Ban Trị Sự GHPGVN huyện đã hoạch định cho mình một hướng đi mới với các chương trình hoạt động, có kế hoạch thực hiện công tác Phật sự. Nhằm hoạt động hữu hiệu Nghị quyết và mục tiêu chương trình phương hướng hoạt động hàng năm đã đề ra, từng bước thực hiện thành tựu các công tác Phật sự mang đầy ý nghĩa Đạo Pháp gắn liền với Dân tộc để phát triển lâu dài và bền vững.
Thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ cho Tăng, Ni thực hiện tốt các Nghị quyết, các chỉ đạo yêu cầu của Giáo hội, thực hiện tốt các Chủ trương, Chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước tạo sự đồng thuận trong cộng đồng Tăng Ni, nhất trí cao trong Phật sự, nhất là đoàn kết trong tinh thần Lục hòa, để Tăng Ni gắn bó tạo thành một sức mạnh của cộng đồng Tăng lữ dưới sự tổ chức và lãnh đạo của Giáo hội huyện.
Luôn quan tâm đến các tự viện, đôn đốc tăng Ni hành đạo đúng Hiến chương - nội quy giáo hội, tu hành theo đúng chánh pháp. Tuân thủ Luật pháp, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đề ra. Hướng dẫn đồng bào Phật tử tu hành theo chánh pháp. Tham gia thực hiện các công tác Từ thiện Xã hội, góp phần cùng chính quyền địa phương, chăm lo cho đồng bào nghèo, nêu cao tinh thần từ bi ban vui cứu khổ của Đạo Phật. Cùng góp phần thực hiện nếp sống văn hóa mới, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
Trong thành quả tốt đẹp mà Phật giáo huyện Cẩm Mỹ đã đạt được như hôm nay, đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp và giúp đỡ của BTS.PG Tỉnh, các cấp chính quyền, UBND, UBMTTQ, Phòng Nội Vụ - Tôn Giáo huyện và các cơ quan, các ngành chức năng nhiệt tình tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ, Tăng, Ni và Phật tử, từ các khâu tổ chức cho đến việc điều hành. Đây là thành công chung của toàn thể BTS, của Tăng Ni và Phật tử trong huyện, “ nhân vô thập toàn” dù có nhiều thành tựu nhưng không tránh khỏi những sơ sót và khuyết điểm. Với tinh thần Đoàn kết hòa hợp, phát huy tinh thần sáng tạo giữ vững niềm tin Đạo pháp của Tăng, Ni và phật tử báo cáo cũng xin nêu lên những ưu, khuyết điểm như sau:
2. Ưu điểm:
- Ban Trị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ đã cố gắng nỗ lực sinh hoạt Phật sự đúng Hiến chương của Giáo hội và pháp luật của Nhà nước, chưa có gì sai phạm xảy ra đáng tiếc.
- Dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của BTS tỉnh Đồng Nai, cũng như các thông tin về công tác Phật sự BTS huyện Cẩm Mỹ nắm bắt đầy đủ và truyền tải kịp thời đến các Tự viện và các cơ sở thờ tự để thực hiện, trong thời gian qua có phần khởi sắc.
- Tăng, Ni tham gia tích cực công tác phụng đạo ích đời, từ thiện xã hội, góp phân cùng chính quyền địa phương chăm lo cho đồng bào nghèo. Tăng, Ni ngày càng ý thức hơn sứ mệnh của GHPGVN nên đoàn kết gắn bó cùng Giáo hội, hộ trì tam bảo và hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh.
3. Tồn tại và hạn chế:
Bên cạnh những ưu điểm đạt được, trong quá trình quản lý, điều hành công tác Phật sự nhiệm kỳ, Giáo hội Phật giáo huyện vẫn còn những mặt hạn chế, khó khăn, tồn đọng như:
- Mặc dù nhân sự của Ban Trị sự, các Ban chuyên ngành của Giáo hội Phật giáo huyện chưa được kiện toàn đầy đủ, hoạt động chưa đồng bộ, chưa sâu sát, chưa thật sự là chất xúc tác với các cơ sở địa phương, nên một số Phật sự được triển khai chưa đạt yêu cầu.
- Do địa bàn rộng, Tự viện, Tăng Ni ở các xã vùng sâu, xa mà chương trình hoạt động Phật sự thì ngày một nhiều, nên việc điều hành còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhiều mặt đến công tác Phật sự chung của Phật giáo huyện.
- Tinh thần cộng tác của một số Tăng Ni trụ trì một số Tự viện chưa cao, có những Trụ trì vắng sinh hoạt cùng Ban trị sự Huyện trong khoảng thời gian dài, gây khó khăn trong công tác ổn định Phật sự tại địa phương.
- Một số việc bất ổn ở các địa phương liên quan đến việc đất đai, xây dựng, Tự viện chưa được giải quyết dứt điểm. Tinh thần tự giác của một số Tăng, Ni chưa cao gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Giáo hội đối với cộng đồng.
- Do Ban Trị sự huyện chưa có kế hoạch tạo nguồn kinh tế tài chính ổn định lâu dài và dự trữ để hoạt động, nên việc triển khai thực hiện một số công tác Phật sự trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn và hoạt động chưa liên kết chặt chẽ với nhau.
- Do “nhất tăng nhất tự” của các cơ sở nên một số Chư tôn đức Hạ lạp cao và một số chư vị Trụ trì chưa nhiệt tình cộng tác tham gia các kỳ bố tát, họp định kỳ do Ban Trị sự GHPGVN huyện tổ chức.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TRỊ SỰ HUYỆN CẨM MỸ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
1. VỀ TỔ CHỨC:
1. Phổ biến sâu rộng đến chư Tăng Ni các tự viện những văn kiện Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Nội quy Tăng sự và các Ban ngành để Tăng, Ni, Phật tử có cơ sở học tập và thực hiện tốt chủ trương đường hướng của Giáo Hội.
2. Xây dựng Ban ngành chuyên môn thực hiện chức năng của mình giúp Giáo Hội hoàn thành các công tác Phật sự.
3. Xây dựng đổi mới quy chế Văn phòng Phật giáo huyện, các Ban Ngành chuyên môn giúp cho công tác Phật sự đồng bộ hơn.
4. Hiện đại hóa Văn phòng và cải cách hành chính theo tiêu chí nhanh gọn và hiệu quả là xu hướng chung.
2. TĂNG SỰ:
- Thường xuyên cập nhật danh sách số lượng Tăng, Ni thường trú và vãng lai, lập danh bạ Tăng, Ni trên địa bàn của huyện hướng dẫn tu học hành đạo đúng Hiến chương GHPGVN, nghiêm trì giới luật, hoàn thành nhiệm vụ của Tăng, Ni đối với Đạo pháp và Dân tộc.
- Kiện toàn và phát huy ngành Tăng sự để giúp Ban Trị Sự huyện quản lý sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi cho các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm phật đường phát huy sinh hoạt và tu học.
- Kiến nghị cho những Tăng Ni tạm trú thực tu thực học gần gũi gắn bó với các Tự viện trong huyện có đủ điểu kiện cần thiết được thuyên chuyển, nhập hộ khẩu thường trú để yên tâm tu học.
3. HOẰNG PHÁP:
- Triển khai việc cử Giảng sư đến vùng sâu, vùng xa hướng dẫn các đạo tràng tu học tại các khóa tu Bát Quan trai, Đạo tràng Tịnh độ, khóa tu Phật thất cho Phật tử có tu học.
- Thống nhất tư liệu thuyết giảng đúng theo quy trình của ban Hoằng Pháp Trung Ương Giáo Hội biên soạn.

4. NGHI LỄ:
- Thống nhất, phấn đấu tổ chức thành công khóa An cư Kiết hạ PL 2561 và Đại lễ Vu Lan trên tinh thần Giáo luật và Pháp luật
- Hướng dẫn, giúp đỡ các Tự viện sinh hoạt tôn giáo tinh thần bài trừ mê tín, trang nghiêm, tránh lãng phí.


5. VĂN HÓA:
- Quan tâm, tạo thuận lợi cho các cơ sở thờ tự trong việc xin chủ trương các cấp chính quyền về thủ tục hành chánh về trùng tu, sửa chữa bảo tồn các công trình có kiến trúc xưa của các cơ sở thờ tự, bài trừ văn hóa phẩm xâm hại đến đạo đức xã hội và đạo Phật- bài trừ các tệ nạn xã hội.
6. TỪ THIỆN XÃ HỘI:
- Vận động trong Tăng Ni, đồng bào Phật tử quý vị mạnh thường quân ủng hộ tịnh tài tịnh tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Trị sự cùng các Tự viện địa phương đủ điều kiện hoạt động từ thiện. Phấn đấu xây nhà tình thương trên địa bàn huyện ( nguồn kinh phí vận động từ các cơ sở Tự viện và các mạnh thường quân )
- Kế hoạch dự trữ tịnh tài tịnh vật để cứu trợ thiên tai lũ lụt, giúp đồng bào qua cơn hoạn nạn.
7. XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC:
- Phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân trong Tăng, Ni, Phật tử. Thực hiện tinh thần hội nhập phục vụ Đạo pháp - Dân tộc - Chủ Nghĩa xã hội.
- Động viên Tăng, Ni, Phật tử tôn trọng, sống và sinh hoạt theo pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, thực hiện đúng đắn chủ trương tự do tín ngưỡng theo pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước.
Trên đây, là bảng báo cáo công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Ban trị sự GHPGVN huyện Cẩm Mỹ.
Kính trình Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai thẩm tường./.


Nơi nhận:
- BTS/ Tỉnh (báo cáo);
- TT.BTS/ PG-Huyện
- Lưu: VP.
Đồng kính gửi:
- Huyện ủy, UBND huyện Cẩm Mỹ;
- Ban Dân Vận, UBMTTQ VN huyện;
- Phòng Nội vụ Huyện.
(tri tường và giúp đỡ).

 


TM. BAN TRỊ SỰ
GHPGVN HUYỆN CẨM MỸ
TRƯỞNG BAN

 

 


Đại Đức: Thích Quảng Lý

 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu