Cập nhật lúc 15:39:59 10-12-2022 (GMT+7)

Bình Dương: Buổi lễ mãn khóa niệm Phật “ Bá Nhật trì danh, cầu sanh tịnh độ” lần thứ 57 tại Nhất Nguyên Bửu Tự

Bình Dương, chiều ngày 09/12/2022 (nhằm ngày 16/11 năm Nhâm Dần) buổi lễ mãn khóa niệm Phật “ Bá Nhật trì danh, cầu sanh tịnh độ” lần thứ 57 tại Nhất Nguyên Bửu Tự, xã Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.


Trong buổi lễ Mãn khoá có sự hiện diện chứng minh của: Chư Tôn Đức Thường Trực Môn Phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng; HT. Thích Tâm Ngộ, Trưởng Ban nghi lễ Môn phong; HT.Thích Từ Thiện, Phó Ban Quản trị Môn Phong, đặc trách tỉnh Long An; HT. Thích Thiện Tâm, Phó BQT Tông phong, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Dĩ An; TT. Thích Minh Vũ – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương; TT. Thích Minh Trì, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai - Trưởng Ban Ban Trị sự GHPGVN huyện Trảng Bom;  HT. Thích Thiện Trang, trụ trì chùa Quan Âm; TT. Thích Vạn Thông trụ trì Tổ Đình Linh Sơn II; TT. Thích Pháp Khai; ĐĐ Thích Chơn Nghĩa, Phó Văn Phòng, Trưởng Ban TT-XH BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Chư tôn đức trụ trì: TT Thích Minh Nghiêm, ĐĐ Thích Thiện Trí; ĐĐ Thích Thiện Kiên; ĐĐ Thích Khánh Quảng; ĐĐ Thích Minh Tâm, ĐĐ Thích Đức Thảo, ĐĐ Thích Thiện Trụ, … cùng chư Tôn đức Ni: Ni trưởng Thích nữ Diệu Thọ, Ni trưởng TN. Diệu Tín, Ni Trưởng TN. Diệu Thường; Ni trưởng Tn Kim Sơn; Ni trưởng TN Diệu Thông; NT TN Lan Nhã, NT. TN Diệu Nguyện, Ni sư TN. Diệu Thuận, Ns. Diệu Hường; Ns Vạn Hạnh; NS Bửu Đức, NS Vạn Tâm,… và chư Tôn thiền đức Tăng Ni viện chủ, trụ trì hơn 100 ngôi tự viện tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tp. HCM…, các đạo tràng Thiện nam tín nữ Phật tử đồng về tham dự.
 

Bắt đầu buổi lễ, TT Thích Thiện Hỷ trụ trì Nhất Nguyên Bửu Tự tác pháp thỉnh sư, cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm Tổ đường niệm hương bạch Tổ, cầu nguyện hồi hướng, hoàn mãn công đức khoá lễ trong suốt 100 ngày đã được thành tựu viên mãn và chúc nguyện Tông Phong Vĩnh chấn, Tổ Ấn trùng quang, Quốc Thới dân an, Thiên hạ thái bình, vạn dân an lạc.
 

Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: Lòng tin là bước đầu vào Ðạo, là mẹ của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành, lòng tin hay thành tựu quả bồ đề của chư Phật. Thế nên, đối với người niệm Phật thì Tín là công hạnh đầu tiên và trọng yếu. Pháp môn Niệm Phật quả thật dễ tu và dễ hành trì gồm nhiếp cả Thiền, Giáo, Luật, Mật. Sáu chữ hồng danh bao gồm vô lượng vô biên ý nghĩa mầu nhiệm, Niệm Phật chuyên cần sẽ thanh tịnh hóa thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, đưa hành giả đến cảnh giới sâu mầu, trong sạch vắng lặng, đó là Luật.
 

Danh hiệu Nam mô A Di Ðà Phật có công năng như một sự tỉnh thức, nếu hành giả nhất tâm, chánh niệm, nhu nhuyến, thuần tịnh, tín tâm kiên cố để hành trì thì đó là Pháp đưa chúng con vượt qua biển khổ Sanh Tử mà đến bờ bên kia, lại còn giải trừ oán kết tiêu diệt nghiệp chướng, hoàn mãn sở nguyện, hàng phục ma ngoại, đó là Mật. Nét đặc trưng riêng của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng là “ Thực tu thực chứng” theo lời dạy của Đức Tôn sư HT Thượng Thiện Hạ Phước – Nhựt Ý: “Các ông tu học, tu thì phải tu cho thực, học thì phải học cho chuyên mới hiểu được lời Phật dạy, không nên ngã mạn cống cao mà tổn hại công đức! Nhưng học thì phải tu cho rốt ráo vì có tu mới độ được người tu...”. Hiện tại chư Tôn đức Thường trực Tông phong đang tiếp nối sứ mệnh cao cả này. Kế thừa và phát huy pháp môn niệm Phật hằng năm tại Nhứt Nguyên Bửu Tự đều tổ chức thành công khóa tu “Bá nhật trì danh” (niệm Phật liên tục trong 100 ngày từ mùng 8 tháng 8 đến 16/11 Nhâm Dần) cho hàng trăm Phật tử tham gia tu tập. Qua đó phần nào nói lên niềm hăng say và nỗ lực tinh tấn trong tu học cũng như tâm huyết của chư tôn đức lãnh đạo Tông phong Tịnh độ Non Bồng cùng các Phật tử. Lễ hoàn mãn khóa tu cũng là để chào mừng đêm hội Hoa đăng vía Phật A Di Đà tưởng nhớ đến công hạnh và đại nguyện nhiếp hoá chúng sanh của Ngài. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ Chư tôn đức pháp thể khinh an, Tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên dung, Phật đạo viên thành, đồng nguyện Chư Phật gia hộ cho hành giả tu tập an vui lợi lạc, Bồ đề tâm tăng trưởng, trọn niềm hỷ lạc để hòa cùng ánh hoa đăng đêm vía đức Từ phụ A Di Đà Phật.

Một số hình ảnh khác ghi nhận tại buổi lễ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin và ảnh: Ban TTTT Sen Vàng

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu