Cập nhật lúc 14:25:53 28-07-2021 (GMT+7)

BTS GHPGVN thông báo: V/v thực hiện nghiêm quy định 5K trong nội viện cấm túc tại các Hạ trường, Học viện Phật giáo, và các cơ sở tự viện sinh hoạt chúng có đông Tăng, Ni

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Số: 186/HĐTS-VP1
V/v thực hiện nghiêm quy định 5K
trong nội viện cấm túc tại các Hạ
trường, Học viện Phật giáo, và các
cơ sở tự viện sinh hoạt chúng
có đông Tăng, Ni.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021


 


 
 
Kính gửi:
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
- Hội đồng điều hành các Học viện Phật giáo;
- Các Hạ trường ACKH.

Qua báo cáo từ các địa phương, cũng như thông tin báo chí và mạng xã hội về việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Ban Thường trực và Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trong chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian hiện nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và Hội đồng điều hành các Học viện Phật giáo Việt Nam nhanh chóng chỉ đạo các nội dung sau:

1. Tăng Ni đang cấm túc hành đạo tại các Hạ trường, các Học viện Phật giáo, sở đào tạo Phật giáo, các cơ sở tự viện có đông Tăng, Ni đang sinh hoạt chúng và an cư kết hạ mặc dù thực hiện cấm túc, thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập ngăn chặn nguồn lây nhiễm, song vẫn rất cần thực hiện nghiêm quy định 5K và các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế. Thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách đảm bảo giãn cách theo quy định khi hành đạo.

2. Tăng Ni đặc biệt lưu ý khi đưa các hình ảnh, video về các hoạt động Phật sự tập trung đông người được chụp và ghi hình từ trước khi có lệnh thực hiện giãn cách xã hội phải ghi chú ngày giờ chụp, ghi hình để tránh bị xã hội hiểu nhầm về tinh thần chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

3. Yêu cầu Tăng Ni phải cẩn thận kiểm chứng tính xác thực, chính xác của các thông tin khi đăng tải lên mạng xã hội. Không chia sẻ, lan truyền các thông tin không chính xác, còn nghi ngờ tính xác thực, các hình ảnh làm ảnh hưởng đến Tăng Ni và Giáo hội.

Kính chúc Chư tôn đức Tăng Ni vô lượng an lạc và thành tựu Phật sự.
Trân trọng!
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- HTCT;
- PCT TTI;
- Ban TT. HĐTS;
- Luru VP1, VP2.
 TM BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ
 
Thượng tọa Thích Đức Thiện
 
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu