Cập nhật lúc 10:23:51 10-02-2022 (GMT+7)

BTS PHẬT GIÁO ĐỒNG NAI THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HOA NĂM 2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TRỊ SỰ 

Số: 27 /TB-BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày 10 tháng 02 năm 2022
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại Giới đàn “THIỆN HOA - 2022 
 

Căn cứ Điều 42, 44, 45, 46, 47 và 48 chương IX Nội quy Ban Tăng sự Trung ương;

Căn cứ công văn số 031/CV-HĐTS ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chấp thuận cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại Giới đàn THIỆN HOA - 2022; 

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai thông báo tổ chức Đại giới đàn THIỆN HOA năm 2022 như sau:

I. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 5 ngày, từ ngày 16 – 20/04/2022 (nhằm ngày 16 – 20/3/ Nhâm Dần).

2. Thời gian khai mạc: 08 giờ 00, ngày 17/04/2022(nhằm ngày 17/3/Nhâm Dần).

3. Địa điểm: Thiền viện Thường Chiếu, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Giới tử Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni phải có mặt tại Thiền viện Thường Chiếu vào 08 giờ sáng, ngày 16/04/2022 (nhằm ngày 16/3/Nhâm Dần) để làm thủ tục nhập đàn giới (Giới tử Sa di/Sa di ni và Thức xoa sẽ có thông báo sau).

4. Địa điểm nghỉ ngơi của Giới sư và Ban chức sự:

- Chư Tôn đức Tăng: Thiền viện Thường Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành.

- Chư Tôn đức Ni: Thiền viện Linh Chiếu, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành.

5. Địa điểm nghỉ ngơi của Giới tử:

- Giới tử Tăng: Thiền viện Thường Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành.

- Giới tử Ni: Thiền viện Linh Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành.

II. ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI:

1. Sa di, Sa di Ni:

- Tuổi đời theo Luật Phật quy định;

- Không vi phạm Pháp luật Nhà nước khi từ 16 tuổi trở lên (tính theo khai sinh);

- Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;

- Đã tu học ít nhất 2 năm, tính từ ngày Ban Trị sự tỉnh cấp giấy chứng nhận xuất gia.

- Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30;

- Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái;

- Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.

2. Thức Xoa Ma Na:

- Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên đến 60 tuổi (tính theo khai sinh);

- Không vi phạm Pháp luật Nhà nước;

- Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;

- Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất là 2 năm đã học giới luật;

- Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30;

- Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái;

- Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.

3. Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni:

- Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh);

- Không vi phạm Pháp luật Nhà nước;

- Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;

- Đã thọ giới Sa-di (Tăng), Thức-xoa-ma-na (Ni) ít nhất là 2 năm đã học giới luật;

- Có trình độ tốt nghiệp phổ thông Trung học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30;

- Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

*Đối với Phật giáo Nam tông (Nam tông Khmer và Nam tông Kinh) thực hiện theo truyền thống của Hệ phái và các tiêu chuẩn về thọ giới của Nội quy này; đối với Tăng Ni giới tử Hệ phái Khất sĩ, về phần khảo hạch Giới luật và Kinh tụng, Ban Giám khảo nên chú ý đến tính biệt truyền của Hệ phái.

III. THỦ TỤC HỒ SƠ:

1. Tăng Ni trong tỉnh:

a. Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni:

- 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu);

- 03 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (theo mẫu);

- 03 bản photo Chứng điệp thọ giới Sa di/Thức xoa (chứng nhận sao y bản chính);

- 03 bản photo chứng nhận trình độ học vấn tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương (chứng nhận sao y bản chính) đối với Giới tử dưới 30 tuổi.

- 02 ảnh 3x4 (không chít khăn, mang kính);

b. Đối với Giới tử thọ giới Thức xoa:

- 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu);

- 03 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (theo mẫu);

- 03 bản photo Chứng điệp thọ giới Sa di Ni (chứng nhận sao y bản chính);

- 03 bản photo chứng nhận trình độ học vấn tốt nghiệp Phổ thông cơ sở hoặc tương đương (chứng nhận sao y bản chính) đối với Giới tử dưới 30 tuổi.

c. Đối với Giới tử thọ giới Sa di, Sa di Ni:

- 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu);

- 03 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (theo mẫu);

- 03 bản photo Giấy chứng nhận xuất gia do Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh cấp, Ban Tổ chức không tiếp nhận đơn xin phát nguyện xuất gia (đối với giới tử trong tỉnh).

- 03 bản photo chứng nhận trình độ học vấn tốt nghiệp Phổ thông cơ sở hoặc tương đương (chứng nhận sao y bản chính) đối với Giới tử dưới 30 tuổi.

2. Tăng Ni ngoài tỉnh:

- Tăng Ni thọ các giới thực hiện thủ tục như trên;

- Công văn chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh nơi giới tử đang tu học.

3. Đối với Tăng Ni sinh nội trú tại các Trường Phật học trong tỉnh:

- Tăng Ni xin thọ các giới, thủ tục như trên;

- Sau khi hội đủ thủ tục hồ sơ, Ban Chủ nhiệm, Ban Giám hiệu chịu trách nhiệm chuyển văn bản hồ sơ về Văn phòng Ban Trị sự GHPGHVN tỉnh.

4. Đối với giới tử Ni có Bổn sư là Giáo phẩm Tăng:Khi thọ giới phải cầu y chỉ với vị giáo phẩm Ni cùng hệphái (ký tên vào đơn xin) chấp thuận cho thọ giới.

IV. TÀI CHÁNH:

Ban tổ chức Đại Giới đàn THIỆN HOA không thu lệ phí của giới tử, mọi chi phí của Đại giới đàn do Ban tổ chức cúng dường.

V. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ: 

- Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 01/04/2022(nhằm mùng 1/03/Nhâm Dần).

- Ban Tổ chức không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

- Nơi nhận hồ sơ: Trụ sở Ban Trị sự - Chùa Tỉnh Hội, khu phố Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 

+ Mọi thắc mắc liên hệ: 

Thượng tọa Thích Đạo Huy, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (0909080306);

ĐĐ. Thích Thiện Trí, Phó Thư ký Ban Trị sự (0918.781212; 0987.010992);

+ Tiếp nhận hồ sơ:

ĐĐ. Thích Đạt Ma Đức Long, Phó Văn phòng Ban Trị sự (0917.143793);

ĐĐ. Thích Chơn Nghĩa, Phó Văn phòng Ban Trị sự (0985.216883).

- Thời gian nhận: Sáng từ 8h00 đến 11h00, từ thứ 2 đến thứ 6. 

Nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- HĐTS (Vp II Trung ương GH) “b/c”:
- Thường trực BTS tỉnh;
- BTS các tỉnh, thành;
- BTS các huyện, thành phố;
- Ban DV Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- BTG – SNV tỉnh;
- PA02 – CA tỉnh;
- UBND/PNV huyện Long Thành;
- CA huyện Long Thành
- UBND xã Phước Thái;
- CA xã Phước Thái;
- Lưu Vp. BTS
 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
Hòa thượng Thích Nhật Quang
 

 

Ban TTTT PG Đồng Nai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu