Cập nhật lúc 13:46:56 18-06-2021 (GMT+7)

BTS tỉnh Đồng Nai thông báo: Thời gian kết thúc tiếp nhận tiền đóng góp Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19

GIÁO HỘI PGVN TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TRỊ SỰ
Số: 406/TB-BTS 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 11 tháng 6 năm 2021
 
 
THÔNG BÁO
Thời gian kết thúc tiếp nhận tiền đóng góp Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19
Kính gửi:
- Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh;
- Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố;
- Tăng ni và phật tử các tự viện, cơ sở Phật giáo.
Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hành Thông bạch số 357/TB-BTS về việc vận động đóng góp Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19, nhằm để tổng kết chương trình vận động này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trân trọng thông báo:
Thời hạn kết thúc: ngày 25/6/2021, sau thời gian này, Ban Trị sự GHPGVN tinh sẽ ngừng việc tiếp nhận.
Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành phố báo cáo chi tiết, minh bạch gởi về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: do tình hình dịch Covid-19, kính đề nghị quý Ban chuyên báo cáo qua email: thichnhatdao78@gmail.com và bản ký tên đóng dấu qua group zalo của Ban Trị sự huyện.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổng hợp và công khai đến quý Ban, quý Tôn đức tăng ni, phật tử và mạnh thường quân. Kính chúc quý Ban vô lượng an lạc, phật sự viên thành.
Trân trọng!
Nơi nhận: Như kính gửi;
Lưu: VP BTS.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ BAN kiêm CHÁNH THƯ KÝ
Hòa thượng Thích Bửu Chánh

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu