Cập nhật lúc 15:42:29 06-04-2020 (GMT+7)

BTS tỉnh Đồng Nai thông báo v/v tạm dừng hoạt động tôn giáo đối với các tự viện trên địa bàn tỉnh

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đề nghị các tự viện Phật giáo trong tỉnh Đồng Nai thực hiện nghiêm nội dung như sau:


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TRỊ SỰ
 
Số: 141/CV-BTS V/v tạm ngừng các hoạt động tôn giáo (Phật giáo) đổi với các tự viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2020
 
 
Kính gửi:
- Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố;
- Các tự viện Phật giáo trong tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện công văn số 3216/UBND-KGVX ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tạm ngừng một số hoạt động trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đề nghị các tự viện Phật giáo trong tỉnh Đồng Nai thực hiện nghiêm nội dung như sau:
Không tổ chức các hoạt động tôn giáo thuần túy với số lượng trên 20 người tham dự.

Các tự viện có số lượng Tăng Ni đông (trên 20 vị), Trụ trì các tự viện phải có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức việc phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định; đồng thời tự giới nghiêm tại tự viện nếu không có việc cấp thiết phải ra ngoài, hạn chế tối đa đi đến những nơi công cộng khi không có việc cần thiết.

Thời gian thực hiện từ ngày ban hành văn bản cho đến khi có văn bản thông báo hoạt động trở lại.

Giao Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Vì sự nghiệp chăm lo sức khỏe cộng đồng, tránh những lây nhiễm của dịch bệnh Covid-19, để nghị các Ban Trị sự cấp huyện, các tự viện trong tỉnh thực hiện nghiêm nội dung công văn này./.

Trân trọng!
 

Nơi nhận:
Như trên “để thực hiện”;
TT. BTS GHPGVN tỉnh;
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai;
Ban Dân vận Tỉnh ủy;
UBMTTQVN tỉnh;
Ban Tôn giáo tỉnh;
Phòng PA-02 tỉnh “để biết";
Lưu: Vp. BTS.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN
 
 
Hoà thượng Thích Nhật Quang
 
 
 


 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu