Cập nhật lúc 04:51:59 23-03-2021 (GMT+7)

CÁO PHÓ: Hòa thượng Thích Huệ Phát - Trụ trì chùa Bửu Sơn, TP. Biên Hòa viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
BAN TRỊ SỰ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa ngày 22 tháng 03 năm 2021
 
 
CÁO PHÓ
Hòa thượng Thích Huệ Phát,
Trụ trì chùa Bửu Sơn, phường Hòa Bình tân viên tịch
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa;
- Môn phong Tổ đình Long Thiền và môn đồ pháp quyến, hiếu quyến vô củng kính tiếc báo tin:
 
Hòa thượng THÍCH HUỆ PHÁT
Trụ trì chùa Bửu Sơn, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa

Do tuổi cao sức yếu đã thu thần viên tịch lúc 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 03 năm 2021 (nhằm ngày 10 tháng 02 năm Tân Sửu). Trụ thể 85 năm. Hạ lạp 50 năm.

- Lễ nhập kim quan lúc 08 giờ ngày 23 tháng 03 năm 2021 (nhằm ngày 11 tháng 02 năm Tân Sửu).

- Lễ viếng bắt đầu lúc 09 giờ ngày 23 tháng 03 năm 2021 (nhằm ngày 11 tháng 02 năm Tân Sửu) đến 20 giờ ngày 25 tháng 03 năm 2021 (nhằm ngày 13 tháng 02 năm Tân Sửu).

- Lễ cung tống kim quan cố Hòa thượng đến chùa Phước Thạnh, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai lúc 09 giờ ngày 26 tháng 03 năm 2021 (nhằm ngày 14 tháng 02 năm Tân Sửu).

- Lễ di quan nhập tháp lúc 10 giờ ngày 27 tháng 03 năm 2021 (nhằm ngày 15 tháng 02 năm Tân Sửu) tại chùa Phước Thạnh, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Nay cáo phó./.

TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
      và MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

 PHÓ BAN kiêm CHÁNH THƯ KÝ
 
Thượng toạn Thích Minh Trí (đã ký)


Ban TTTT PG Đồng Nai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu