Cập nhật lúc 14:49:55 05-07-2020 (GMT+7)

CÁO PHÓ: HÒA THƯỢNG THÍCH MINH NGHĨA VIÊN TỊCH

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN 3
BAN TRỊ SỰ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 3, ngày 04 tháng 07 năm 2020
 
 
CÁO PHÓ
Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận 3
Tông phong Pháp phái – Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
HÒA THƯỢNG THÍCH MINH NGHĨA
- Chứng minh Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN;
- Nguyên Phó Trưởng ban – Chánh Thư ký Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN;
- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 và Quận 12;
- Viện chủ Chùa Từ Minh – Quận 3 và Chùa Quảng Đức – Quận 12;

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 04 tháng 07 năm 2020 (nhằm ngày 14 tháng 05 năm Canh Tý) tại Chùa Từ Minh, Phường 4, Quận 3, TP.HCM.

+ Trụ thế: 77 năm
+ Hạ lạp: 51 năm

- Lễ nhập Kim Quan: Chính thức cử hành vào lúc 14h 30, ngày 05 tháng 07 năm 2020 (nhằm ngày 15 tháng 05 năm Canh Tý)

- Kim quan: Tôn trí tại Chùa Từ Minh, số 17, đường số 3, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP.HCM.

- Lễ viếng bắt đầu: vào lúc 15h 30, ngày 05 tháng 07 năm 2020 (nhằm ngày 15 tháng 05 năm Canh Tý).

- Lễ truy niệm: Cử hành lúc 5h 00, ngày 08 tháng 07 năm 2020 (nhằm ngày 18 tháng 05 năm Canh Tý), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng Trà tỳ tại Đài Hỏa Táng Phúc An Viên, Quận 9, TP.HCM.

Kính cung thỉnh chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, Quý Phật tử quang lâm Chùa Từ Minh (Quận 3) trợ niệm, cầu nguyện và cung tống kim quan Hòa thượng cử hành lễ Trà Tỳ được thập phần viên mãn.

Nay Cáo phó!
TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN 3
TÔNG PHONG PHÁP THÁI – MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Hòa thượng THÍCH MINH HIỀN

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu