Cập nhật lúc 15:57:08 10-11-2018 (GMT+7)

Cáo phó: Hòa thượng Thích Nguyên Trực tân viên tịch

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Nguyên Trực – Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 40 phút, ngày 10/11/2018 (nhằm ngày mùng 04 tháng 10 năm Mậu Tuất) tại chùa Từ Nhãn, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cáo phó do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký chiều ngày 10/11/2018.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2018

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

 

HÒA THƯỢNG THÍCH NGUYÊN TRỰC

  • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

  • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

  • Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT;

  • Viện chủ chùa Từ Nhãn, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Do tuổi cao sức yếu, sau thời gian bệnh duyên, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 10giờ 40 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2018 (nhằm ngày 04/10/Mậu Tuất) tại chùa Từ Nhãn, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

                        * Trụ thế       : 76 năm

                        * Hạ lạp         : 54 năm

– Lễ nhập quan: Cử hành vào lúc 08giờ00, ngày 11/11/2018 (nhằm ngày 05 tháng 10 năm Mậu Tuất).

– Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Từ Nhãn, thị xã Phú Mỹ,

– Lễ viếng: Bắt đầu vào lúc 10giờ00 ngày 11/11/2018 (nhằm ngày 05 tháng 10 năm Mậu Tuất).

– Lễ truy niệm: Được cử hành vào lúc 06giờ00, ngày 15/11/2018 (nhằm ngày 09 tháng 10 năm Mậu Tuất), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng đến Đài hỏa táng Long Hương làm Lễ Trà tỳ.

               Nay Cáo Phó.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu