Cập nhật lúc 05:09:37 09-04-2023 (GMT+7)

Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4  năm 2023

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai;
– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC QUANG

  • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai;
  • Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII, VIII;
  • Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;
  • Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai;
  • Trưởng ban Quản trị Tông phong Liên tông Tịnh độ Non Bồng;
  • Trưởng ban Quản trị Quan Âm tu viện, phường Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa;
  • Phó Hiệu trưởng kiêm Giám luật Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai;
  • Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai;
  • Ủy viên Hội đồng Tư vấn Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 23 giờ00 , ngày 08 tháng 4 năm 2023 (nhằm ngày 18 tháng 02 nhuần năm Quý Mão) tại Tổ đình Quan Âm Tu viện, khu phố 3, phường Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

     * Trụ thế: 77 năm        * Hạ lạp: 57 năm

– Lễ nhập kim quan vào lúc 17giờ00, ngày 09/4/2023 (nhằm ngày 19 tháng 02 nhuần năm Quý Mão).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đình Quan Âm Tu viện.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 06giờ00 ngày 10/4/2023 (20/02 nhuần/Quý Mão).

– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 07giờ00, ngày 14/4/2023 (nhằm ngày 24 tháng 02 nhuần năm Quý Mão), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại khuôn viên Tổ đình Quan Âm Tu viện.

Nay Cáo Phó.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

(Đã ấn ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC QUANG

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH GIÁC QUANG
Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN,
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai

Ngày 19/02 nhuận/Quý Mão (nhằm ngày 09/04/2023):
07h00: Tăng Ni, Môn đồ tứ chúng, Phật tử vân tập.
17h00: Lễ cung thỉnh Nhục thân Hòa thượng nhập Kim Quan
19h00: Lễ niêm hương bạch Phật khai kinh – Khai chung bảng.
20h00: Lễ cung thỉnh Giác linh an vị – Lễ thọ Tang
21h00: Khóa lễ tụng kinh Phổ Hiền
23h00: Niệm Phật – chỉ tịnh

Ngày 20/02 nhuận/Quý Mão (nhằm ngày 10/04/2023):
03h30: Thức chúng
04h00: Luân phiên tụng niệm
07h00: Lễ viếng của quý Phái đoàn
10h00: Cúng Phật
10h30: Cung tiến Giác linh
11h30: Thọ trai
11h30: Lễ viếng của quý Phái đoàn
16h30: Dược thạch
19h00: Khóa lễ tụng kinh Phổ Hiền
23h00: Niệm Phật – chỉ tịnh

Ngày 21/02 nhuận/Quý Mão (nhằm ngày 11/04/2023):
03h30: Thức chúng
04h00: Luân phiên tụng niệm
07h00: Lễ viếng của quý Phái đoàn
10h00: Cúng Phật
10h30: Cung tiến Giác linh
11h30: Thọ trai
11h30: Lễ viếng của quý Phái đoàn
16h30: Dược thạch
19h00: Khóa lễ tụng kinh Phổ Hiền
23h00: Niệm Phật – chỉ tịnh

Ngày 22/02 nhuận/Quý Mão (nhằm ngày 12/04/2023):
03h30: Thức chúng
04h00: Luân phiên tụng niệm
07h00: Lễ viếng của quý Phái đoàn
10h00: Cúng Phật
10h30: Cung tiến Giác linh
11h30: Thọ trai
11h30: Lễ viếng của quý Phái đoàn
16h30: Dược thạch
19h00: Lễ tụng kinh Di Giáo và cúng dường hoa đăng Tưởng niệm Ân Sư
23h00: Niệm Phật – chỉ tịnh

Ngày 23/02 nhuận/Quý Mão (nhằm ngày 13/04/2023):
03h30: Thức chúng
04h00: Luân phiên tụng niệm
07h00: Lễ viếng của quý Phái đoàn
10h00: Cúng Phật
10h30: Cung tiến Giác linh
11h30: Thọ trai
11h30: Lễ viếng của quý Phái đoàn
16h30: Dược thạch
19h00: Lễ phụng Linh Mô yết Phật – triệu Tổ và Bố Tát
21h00: Khóa lễ tụng kinh Di Giáo

Ngày 24/02 nhuận/Quý Mão (nhằm ngày 14/04/2023):
04h30: Tăng Ni, Môn hạ đệ tử tứ chúng, Phật tử vân tập.
06h00: Cung nghinh chư Tôn Giáo phẩm, Quý quan khách quang lâm.
07h00: Lễ truy niệm của HĐCM, HĐTS GHPGVN, Chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai và Môn phong pháp quyến. Lễ Tuyên Pháp ngữ – Phụng tống kim quan nhập Bảo tháp (có chương trình riêng).

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu