Cập nhật lúc 05:15:53 21-06-2021 (GMT+7)

Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhuận Thanh viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2021

CÁO PHÓ

  • Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;
  • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước;
  • Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHUẬN THANH

  • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam,
  • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước;
  • Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Nguyên Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước;
  • Viện chủ chùa Thanh Long, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hoà thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 12giờ 00, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (nhằm ngày 11/5/Tân sửu).

* Trụ thế 87 năm
* Hạ lạp 67 năm

– Lễ nhập kim quan vào lúc 08giờ 00, ngày 21/06/2021 (nhằm ngày 12/5/Tân Sửu).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Thanh Long.

– Lễ truy niệm vào lúc 08giờ 00, ngày 24/6/2021 (nhằm ngày 15/5/ Tân Sửu), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Thanh Long, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH PHƯỚC
& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu