Cập nhật lúc 09:23:40 10-10-2017 (GMT+7)

Chương trình: Đại giới Đàn Pháp Loa 2017

Theo tinh thần cuộc họp thường trực ban BTS tỉnh đồng nai, cũng như ban kiến đàn vào ngày 01/10/2017 là cuộc họp quan trọng trong việc triển khai các công việc giai đoạn cuối ở đại giới đàn Pháp Loa sẽ tổ chức tại giới đài Trúc Lâm Trí Đức.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI

BAN TRỊ SỰ

 

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI ĐÀN PHÁP LOA

 

Ngày 08/10/2017 (nhằm ngày 19/08 Đinh Dậu), ngày thứ 1:

07g00: Giới tử tập trung tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức.

lập thủ tục nhận phù hiệu, báo danh, an đơn.

08g00: Kiết giới tràng tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức.

09g00: Họp Ban Giám khảo, Ban Quản Giới tử Tăng Ni.

10g00: Sinh hoạt nội quy giới đàn.

11g00: Thọ trai.

12g00: Chỉ tịnh.

13g00: Giới tử Tăng Ni thi môn luận văn.

15g00: Giới tử Tăng Ni thi vấn đáp.

17g00: Dược thạch.

18g30: Giáo giới hạnh nghi.

21g00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

Ngày 09/10/2017 (nhằm ngày 20/08 Đinh Dậu), ngày thứ 2:

03g30: Thức chúng.

04g00: Giới tử lễ sám hối.

05g30: Tiểu thực.

07g00: Đón tiếp quan khách.

08g00: Cung nghinh Chư tôn Giáo phẩm quang lâm.

08g30: KHAI MẠC (có chương trình riêng).

Cung an chức sự, tuyên bảng Thập sư phương trượng.

11g00: Thọ trai.

12g00: Chỉ tịnh.

14g00: Khai đạo Giới tử.

17g00: Dược thạch.

18g00: Giới tử Tăng Ni thi tụng luật.

21g00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

Ngày 10/10/2017 (nhằm 21/08 Đinh Dậu), ngày thứ 3:

03g30: Thức chúng.

04g00: Giới tử lễ sám hối.

05g30: Tiểu thực.

07g30: Giáo giới hạnh nghi

11g00: Thọ trai.

12g00: Chỉ tịnh.

14g00: Họp Hội đồng thập sư.

17g00: Dược thạch.

18g00: Truyền giới Sa-di, Sa-di-ni.

Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni phát lồ sám hối.

21g00: Truyền giới Thức-xoa-ma-ni.

22g00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

Ngày 11/10/2017 (nhằm ngày 22/08 Đinh Dậu), ngày thứ 4:

03g30: Thức chúng.

04g00: Giới tử Sám hối.

05g30: Tiểu thực.

06g30: Truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni.

11g00: Thọ trai.

12g00: Chỉ tịnh.

13g30: Thập sư Ni đưa giới tử Ni đến Đại Tăng cầu Chánh pháp yết-ma.

14g00: Thuyết giảng giới luật

17g00: Dược thạch.

18g00: Truyền Bồ-tát đạo tục thông hành giới.

20g00: Tấn hương.

21g00: Tạ lễ Giới sư, Hòa thượng ban đạo từ.

22g00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

Ngày 12/10/2017 (nhằm ngày 23/08 Đinh Dậu), ngày thứ 5:

03g30: Thức chúng.

04g00: Giảng dạy giới luật.

05g30: Tiểu thực.

06g00: Truyền Tam quy ngũ giới và Thập thiện.

08g30: BẾ MẠC (có chương trình riêng).

11g00: Trai tăng, Tạ đàn.

Chư tôn đức Tăng Ni hồi quy bổn tự.

16g00: Giới đàn hoàn mãn.

Ban Tổ chức, Ban Kiến đàn Đại giới Đàn Pháp Loa 2017

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu