Cập nhật lúc 13:43:35 08-10-2017 (GMT+7)

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI ĐÀN PHÁP LOA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 07 tháng 08 năm 2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

             TỈNH ĐỒNG NAI

               BAN TRỊ SỰ

 

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI ĐÀN PHÁP LOA

 

Ngày 08/10/2017 (nhằm ngày 19/08 Đinh Dậu), ngày thứ 1:

07g00: Giới tử tập trung tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức.

           lập thủ tục nhận phù hiệu, báo danh, an đơn.

08g00: Kiết giới tràng tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức.

09g00: Họp Ban Giám khảo, Ban Quản Giới tử Tăng Ni.

10g00: Sinh hoạt nội quy giới đàn.

11g00: Thọ trai.

12g00: Chỉ tịnh.

13g00: Giới tử Tăng Ni thi môn luận văn.

15g00: Giới tử Tăng Ni thi vấn đáp.

17g00: Dược thạch.

18g30: Giáo giới hạnh nghi.

21g00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

 

Ngày 09/10/2017 (nhằm ngày 20/08 Đinh Dậu), ngày thứ 2:

03g30: Thức chúng.

04g00: Giới tử lễ sám hối.

05g30: Tiểu thực.

07g00: Đón tiếp quan khách.

08g00: Cung nghinh Chư tôn Giáo phẩm quang lâm.

08g30: KHAI MẠC (có chương trình riêng).

            Cung an chức sự, tuyên bảng Thập sư phương trượng.

11g00: Thọ trai.

12g00: Chỉ tịnh.

14g00: Khai đạo Giới tử.

17g00: Dược thạch.

18g00: Giới tử Tăng Ni thi tụng luật.

21g00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

 

Ngày 10/10/2017 (nhằm 21/08 Đinh Dậu), ngày thứ 3:

03g30: Thức chúng.

04g00: Giới tử lễ sám hối.

05g30: Tiểu thực.

07g30: Giáo giới hạnh nghi

11g00: Thọ trai.

12g00: Chỉ tịnh.

14g00: Họp Hội đồng thập sư.

17g00: Dược thạch.

18g00: Truyền giới Sa-di, Sa-di-ni.

   Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni phát lồ sám hối.

21g00: Truyền giới Thức-xoa-ma-ni.

22g00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

 

Ngày 11/10/2017 (nhằm ngày 22/08 Đinh Dậu), ngày thứ 4:

03g30: Thức chúng.

04g00: Giới tử Sám hối.

05g30: Tiểu thực.

06g30: Truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni.

11g00: Thọ trai.

12g00: Chỉ tịnh.

13g30: Thập sư Ni đưa giới tử Ni đến Đại Tăng cầu Chánh pháp yết-ma.

14g00: Thuyết giảng giới luật

17g00: Dược thạch.

18g00: Truyền Bồ-tát đạo tục thông hành giới.

20g00: Tấn hương.

21g00: Tạ lễ Giới sư, Hòa thượng ban đạo từ.

22g00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

 

Ngày 12/10/2017 (nhằm ngày 23/08 Đinh Dậu), ngày thứ 5:

03g30: Thức chúng.

04g00: Giảng dạy giới luật.

05g30: Tiểu thực.

06g00: Truyền Tam quy ngũ giới và Thập thiện.

08g30: BẾ MẠC (có chương trình riêng).

11g00: Trai tăng, Tạ đàn.

            Chư tôn đức Tăng Ni hồi quy bổn tự.

16g00: Giới đàn hoàn mãn.

Ban Tổ Chức

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu