Cập nhật lúc 09:10:10 16-06-2018 (GMT+7)

Chương Trình Hội Trại " Hào Khí Miền Đông"

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

          HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

PHÂN BAN THANH THIẾU NHI PHẬT TỬ

                  -----]-----

Số: 003/2018/CT-PBTTNPT

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             -----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI TRẠI TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO LẦN 12 - NĂM 2018

Chủ đề: “HÀO KHÍ MIỀN ĐÔNG”

-----o0o-----

 

THỨ NĂM: 19/7/2018 (NHẰM 07/6 MẬU TUẤT)

 • 09h00               :    Họp báo tại TPHCM
 • 14h00               :    Các đơn vị tập trung về đất trại
 • 14h30 - 17h30  :    Dựng trại và trang trí trại
 • 17h30 :                  Tiểu thực chiều
 • 19h30 - 21h00 :      Lễ ra quân Tình Nguyện viên

                               Các trại tiếp tục trang trí, sinh hoạt, giao lưu

 • 22h00               :     Chỉ tịnh

THỨ SÁU: 20/7/2018 (NHẰM 08/6 MẬU TUẤT)

 • 05h00                    :  Thức chúng
 • 05h30 - 06h30 :        Tụng kinh Phước Đức - Thiền hành
 • 06h30                    :   Điểm tâm sáng
 • 08h00 - 08h30 :         Ban Tổ chức họp trù bị

                          :       Các trại đăng ký các cuộc thi

 • 08h30 - 10h30 :       Tổng duyệt Văn nghệ

                                 Các trại nhận áo, nón

                                 Hoàn thành trang trí trại

 • 11h00           :           Thọ trai
 • 12h00 - 13h00 :        Nghỉ trưa
 • 13h30 - 14h30 :        Sinh hoạt nội quy
 • 15h00 - 16h00 :        Nghe pháp
 • 16h30               :        Vệ sinh cá nhân
 • 17h30           :            Tiểu thực chiều
 • 19h00 - 21h00 :         Chung kết văn nghệ
 • 21h00               :        Đốt lửa trại - Chủ đề: Hào khí Miền Đông
 • 22h00              :         Viết Nhật ký Hội trại

                                  Chỉ tịnh

 

THỨ BẢY: 21/7/2018 (NHẰM 09/6 MẬU TUẤT)

 • 05h00                    :     Thức chúng
 • 05h30                    :     Tụng Kinh tại Lễ đài chính
 • 06h00 - 07h15       :      LỄ KHAI MẠC (có chương trình riêng)
 • 07h30                    :      Chụp hình lưu niệm

                                     Điểm tâm sáng

 • 08h - 09h00          :      Các trại tự sinh hoạt, giao lưu với trại bạn
 • 09h30 - 10h30 :           Nghe pháp
 • 11h00                   :       Thọ trai
 • 12h00 - 13h00 :           Nghỉ trưa
 • 13h30 - 14h30 :           Cuộc thi “Hồi trống pháp”

Thiết trí sân nến

 • 15h00 - 17h00 :          Trò chơi lớn
 • 17h00              :           Vệ sinh cá nhân
 • 17h30           :             Tiểu thực chiều
 • 18h30 - 20h00 :          Thắp nến cầu nguyện
 • 20h30           :              Đêm trại Nghĩa tình

                                   (BTC giao lưu với từng trại)

 • 22h00               :          Chỉ tịnh

 

CHỦ NHẬT: 22/7/2018 (NHẰM 10/6 MẬU TUẤT)

 • 05h00           :               Thức chúng
 • 05h30 - 06h15 :            Tụng kinh Báo Hiếu - Thiền hành
 • 06h30           :                Điểm tâm sáng
 • 07h30           :                Mỗi trại tự sinh hoạt, giao lưu

Các TNV, trại sinh nộp Nhật ký Hội trại

 • 08h00 - 09h30 :             BTC đi chấm điểm trại, chụp hình lưu niệm
 • 10h00 - 11h30 :             Chư Tăng khất thực - Thọ trai

                                       Dấu ấn chợ xưa (Phiên chợ quê hương)

 • 12h00 - 13h00 :              Nghỉ trưa
 • 13h30 - 14h30 :              Ôn lại kỷ niệm 3 ngày Hội trại
 • 15h00 - 16h30 :              LỄ BẾ MẠC (có chương trình riêng)
 • 17h00           :                  Chia tay - Hẹn gặp lại 
 •  

Ban TTTT tỉnh Đồng Nai

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu