Cập nhật lúc 09:01:04 10-10-2017 (GMT+7)

Đêm thiêng liêng giới đàn : Truyền giới Sadi - Sadi Ni -Thức xoa ma na

 Đêm thiêng liêng giới đàn : Truyền giới Sadi - Sadi Ni -Thức xoa ma na
 

Theo chương trình Đại Giới Đàn Pháp Loa (08-12/10/2017 - 19-23/08 Đinh Dậu), tối ngày thứ 2 (09/10/2017 - 20/08 Đinh Dậu), tại giới trường Tăng-Ni, hội đồng thập sư đã cử hành truyền giới Sadi, Sadi Ni, Thức xoa ma na.

Cung kính nghe rằng: Người phát tâm cầu thọ Giới pháp, nên phải biết Giới pháp là tối quan trọng, không chỉ có đức Phật khuyên dạy giữ gìn và tôn trọng, mà ba đời chư Phật cũng đều dạy như vậy. Cho nên, đức Thích-ca-mâu-ni khi nhập vô dư Niết-bàn, đã di giáo lại rằng: “Sau khi ta diệt độ, trong đời Tượng pháp phải tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa. Người năng kính giữ Ba-la-đề-mộc-xoa là bậc Đại sĩ trong tứ chúng, cũng không khác gì ta còn tại thế vậy.”

Xin mời độc giả xem chùm ảnh dưới đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiếu Đạt Hiền Tuệ - Chơn Nghĩa

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu