Cập nhật lúc 11:44:44 06-06-2023 (GMT+7)

Định Quán: Ban Trị sự GHPGVN huyện trang nghiêm tổ chức Khai khóa An cư Kiết hạ PL. 2567 – DL. 2023.

Sáng ngày 04/6/2023 (Nhằm 17/4/Quý Mão), Tại Chùa Thiền Tịnh, xã Phú Ngọc. Ban Trị sự GHPGVN huyện Định Quán đã trang nghiêm cung thỉnh Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng quang lâm về Hạ trường Tăng Chùa Thiền Tịnh – xã Phú Ngọc,  tác pháp khai khóa An cư Kiết hạ PL. 2567 – DL. 2023.


Ban chức sự Trường hạ Tăng: HT. Thích Minh Dũng – Chứng minh BTS GHPGVN huyện; HT. Thích Quảng Trí – Chứng minh BTS GHPGVN huyện – Luật sư Hạ trường; Thượng tọa Thích Đồng Ngạn – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện – Thiền chủ Hạ trường; ĐĐ. Thích Huệ Trí – Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện – Hóa chủ Hạ trường; ĐĐ. Thích Quảng Nhuận – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng GHPGVN huyện – Quảng chúng Hạ trường; ĐĐ. Thích Quảng Tịch – Trưởng Ban Kiểm soát – Tri sự Hạ trường; ĐĐ. Thích Huệ Hạnh – Chánh Thư ký GHPGVN huyện – Thư ký, Thủ quỹ Hạ trường.
 

Hạ trường Ni tại Chùa Thiên Chơn – TT. Định Quán đã trang nghiêm cung thỉnh Ni trưởng, Ni sư, Chư Tôn đức Ni quang lâm về Hạ trường Ni tác pháp khai khóa An cư Kiết hạ PL. 2567 – DL. 2023. 
Ban chức sự Trường hạ Ni: NT Thích Nữ Như Thiền – Giám Luật 1 Hạ trường; NT Thích Nữ Như Mỹ - Giám luật 2 Hạ trường; Ni sư Thích Nữ Diệu Huệ - Phó Ban trị sự, Trưởng Phân Ban Ni giới – Hóa chủ Hạ trường; NS Thích Nữ Thiền Tịnh – Quản chúng Hạ trường; Ni sư Thích Nữ Chúc Hòa – Trưởng Ban Văn hóa – Thư ký Hạ trường; SC Thích Nữ Liên Dung – Thủ quỷ Hạ trường. 
Cùng chư tôn đức Tăng, Ni thành viên BTS GHPGVN huyện, Chư tôn đức Tăng, Ni hành giả An cư trên 120 vị đồng tham dự. 
 

Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới-Định-Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

Hàng năm đến mùa An cư, chư Tăng Ni tạm gác lại các Phật sự bận rộn như du hóa, hoằng pháp, hoạt động xã hội, từ thiện, ở lại trú xứ để chuyên tâm tu học. Trong ba tháng an cư chư Tăng Ni hạn chế mọi tiếp xúc bên ngoài, không bị ngoại duyên chi phối hay làm ảnh hưởng. Những hành giả xuất gia thực hiện phận sự an cư tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp, nghiêm trì giới luật sẽ khiến cho công đức, giới hạnh, đạo lực tăng trưởng, xứng đáng là nơi nương tựa và là phước điền của hàng Phật tử tại gia.
Buổi lễ đã trang nghiêm đón nhận lời tác bạch của hành giả an cư.
Một số hình ảnh ghi nhận:

Ban TT&TT GHPGVN huyện Định Quán
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu