Cập nhật lúc 00:03:49 02-04-2024 (GMT+7)

Đồng Nai: Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Khai giảng Khóa tu học Huynh trưởng Trường kỳ bậc Định IV năm thứ 3.

Sáng ngày 31 tháng 03 năm 2024. Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đồng Nai đã long trọng khai khóa tu học huynh trưởng dài hạn bậc Định IV năm thứ 3 và kỳ học thứ 4 khóa bậc Kiên VI tại Thiền viện Phước Sơn – số 368 Thành Thái, Khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 
Về dự lễ khai khóa có Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Tâm Phạm Thị Thanh Hằng – Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đồng Nai, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh; Huynh trưởng cấp Tín Huệ Hảo Đặng Thanh Tâm – Phó trưởng Phân ban Thường trực; Huynh trưởng cấp Tấn Thiện Kiếm Lê Hoài Sơn - Ủy viên Kiểm soát; Huynh trưởng cấp Tín Quảng Mỹ Nguyễn Văn Vũ – Chánh Thư ký; Huynh trưởng cấp Tín Tâm Mỹ Huỳnh Thị Kim Nhung - Ủy viên Thủ Quỹ; Huynh trưởng cấp Tín Ngọc Diện Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - Ủy viên Tu thư; Huynh trưởng cấp Tín Chơn Hương Quý Lê Thị Kim Hồng - Ủy viên Thiếu Nữ; Huynh trưởng cấp Tín Quảng Hướng Phan Trường Phương - Ủy viên Thiếu Nam; Huynh trưởng cấp Tín Quảng Dương Nguyễn Văn Tuyên – Thư ký GĐPT Linh Phú. 
Khóa tu học Huynh trưởng bậc Định IV do Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đồng Nai tổ chức khai khóa vào thượng tuần tháng 3 năm 2022, trải qua 2 năm sinh hoạt, tu học trong tình hình thay đổi nhân sự giữa các nhiệm kỳ, phần nào đã ảnh hưởng đến tiến độ tu học. Hiện nay số lượng học viên còn 17 Huynh trưởng, phần lớn là đang sinh hoạt tích cực tại các đơn vị Gia đình Phật tử trong toàn tỉnh. 

Tại buổi lễ khai khóa năm thứ 3, Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Tâm Phạm Thị Thanh Hằng – Trưởng Ban Điều hành bậc Định IV năm thứ 3 đã có những phát biểu mang tính định hướng chiến lược về nguồn nhân lực Huynh trưởng cho sự phát triển của Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Phân ban GĐPT tỉnh Đồng Nai mong muốn xây dựng một tổ chức vững mạnh, với đội ngũ huynh trưởng kế thừa có đủ năng lực về Tâm lực – Trí lực – Thể lực, có nguồn nhân lực dồi dào để phát triển mở rộng các đơn vị GĐPT trong những năm tới. Để làm được điều đó, những anh chị Huynh trưởng học viên bậc Định năm thứ 3 này, sẽ phải là lực lượng nòng cốt, là năng duyên để phân ban GĐPT tỉnh Đồng Nai phát triển vững mạnh trong tương lai.
Cũng tại buổi khai khóa này, trong ý thức duy trì mạng mạch Gia đình Phật tử tại Đồng Nai, trách nhiệm đào tạo các thế hệ Huynh trưởng kế thừa có đầy đủ lượng và chất, có tâm, có tầm là trách nhiệm của các thế hệ huynh trưởng đi trước. Trách nhiệm đó đặt nặng lên vai trò đào tạo huấn luyện của đội ngũ huynh trưởng lãnh đạo, huynh trưởng giảng huấn hiện nay của Phân ban GĐPT Đồng Nai. Qua đó, đội ngũ huynh trưởng giảng huấn cần phải tìm tòi, nghiên cứu để có những bài giảng hữu ích, sâu sắc, sinh động phù hợp với tình hình tu tập thực tế với điều kiện sinh hoạt, tu học của học viên trong bối cảnh ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường tác động đến đời sống sinh hoạt tu tập của mỗi cá nhân Huynh trưởng.
 
Cũng trong sáng này, khóa tu học huynh trưởng bậc Kiên VI do Phân ban Gia đình Phật tử Đồng Nai tổ chức bước sang kỳ sinh hoạt thứ 4. Hiện diện trong ngày học hôm nay có 52 học viên. Các học viên đã thực hiện nghiêm túc các quy định trong sinh hoạt và tu học.

Một số hình ảnh ghi nhận.
 


Ban Thông tin – Truyền thông GHPGVN tỉnh Đồng Nai – Nguyên Nghĩa (Phân ban GĐPT)

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu