Cập nhật lúc 06:18:05 09-07-2018 (GMT+7)

Đồng Nai: Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phật Sự 6 Tháng Đầu Năm - H. Thống Nhất

Trong năm qua, Ban Trị sự PG huyện đã tiếp tục đẩy mạnh công tác hoằng pháp và luôn coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, cốt lõi của Giáo hội.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HUYỆN THỐNG NHẤT                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              BAN TRỊ SỰ                                                                       

     Số: 14/BC/BTS-PGH                                                Thống Nhất, ngày 15 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Công tác Phật sự sáu tháng đầu năm 2018

và kế hoạch công tác Phật sự sáu tháng cuối năm 2018

            Kính gửi:

 1.                        Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai;
 2.                        UBND huyện Thống Nhất;
 3.                        UBMTTQVN huyện Thống Nhất;
 4.                        Ban Dân vận Huyện Ủy huyện Thống Nhất;
 5.                        Phòng Nội Vụ huyện Thống Nhất;
 6.                        Chư Tôn đức Trụ trì các tự viện thuộc huyện.

            Ban Trị sự GHPGVN huyện Thống Nhất báo cáo tổng kết công tác Phật sự sáu tháng đầu năm 2018 như sau:

 

 1.         I.  KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHẬT SỰ
 2. 1. Công tác Tăng sự:

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Thống Nhất có 10 xã, trong đó:

- Xã Xuân Thiện có 2 chùa: chùa Từ Ân, chùa Linh Sơn.

- Xã Quang Trung có 1 chùa: chùa Lạc Sơn.

- Xã Xuân Thạnh có 2 chùa: chùa Long An và Niệm Phật Đường Quan Âm.

- Xã Bàu Hàm II có 2 chùa: chùa Khánh Lâm và chùa Tịnh Quang.

- Xã Hưng Lộc có 5 tự viện: chùa Hưng Lâm, chùa Phổ Minh, chùa Phổ Duyên, chùa Huệ Viễn, tịnh thất Ngọc Minh.

- Xã Lộ 25 có 1 chùa: chùa Bảo Huệ.

Tổng số: 12 chùa + 1 tịnh thất = 13 cơ sở.

Trong đó, 11 ngôi chùa đã có trụ trì, 2 tự viện chưa có trụ trì (chùa Khánh Lâm – xã Bàu Hàm II, NPĐ Quan Âm – xã Xuân Thạnh); Tăng Ni trong toàn huyện có 56 người. Trong đó có: 21 vị Tăng, 35 vị Ni.

Có 3 tịnh thất đã tham gia sinh hoạt với Giáo hội Phật giáo huyện nhưng chưa được công nhận: 1 tịnh thất ở xã Xuân Thạnh, 1 tịnh thất ở xã Bàu Hàm II, 1 tịnh thất ở xã Hưng Lộc.

 • Hệ phái:

- Khất sĩ: 1 cơ sở                           - Tịnh độ: 1 cơ sở

- Thiền: 1 cơ sở                             - Bắc tông: 9 cơ sở.

 

 • Trình độ Phật học:

- Thạc sĩ: 2 vị (chùa Bảo Huệ 1 vị, chùa Tịnh Quang 1 vị).

- Cử nhân Phật học: 15 vị (chùa Long An 2 vị, chùa Hưng Lâm 1 vị, chùa Linh Sơn 1 vị, chùa Bảo Huệ 11 vị).

- Cao cấp giảng sư TW: 5 vị (chùa Tịnh Quang 1 vị, chùa Lạc Sơn 1 vị, chùa Bảo Huệ 3 vị).

- Trung cấp Phật học: 29 vị (chùa Linh Sơn 2 vị, chùa Từ Ân 3 vị, chùa Long An 3 vị, chùa Hưng Lâm 5 vị, chùa Huệ Viễn 1 vị, chùa Lạc Sơn 1 vị, chùa Bảo Huệ 14 vị).

 1. 2. Công tác Hoằng pháp:

Trong năm qua, Ban Trị sự PG huyện đã tiếp tục đẩy mạnh công tác hoằng pháp và luôn coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, cốt lõi của Giáo hội. Hiện nay Phật giáo huyện đã có:

Tín đồ Phật giáo trong huyện gồm 24.100 người.

Đạo tràng Bát Quan Trai có 8 đạo tràng gồm: chùa Phổ Duyên, chùa Linh Sơn, chùa Long An, NPĐ Quan Âm, chùa Tịnh Quang, chùa Bảo Huệ. Số lượng người tu tập vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.

Đạo tràng Pháp Hoa có: chùa Bảo Huệ, NPĐ Quan Âm, chùa Tịnh Quang, chùa Linh Sơn. Tổng số 350 người.

Đạo tràng Niệm Phật có: chùa Huệ Viễn, chùa Hưng Lâm và chùa Từ Ân. Tổng số 480 người.

Từ ngày 28/4 – 01/5/2018, chùa Huệ Viễn tổ chức khóa tu tuổi trẻ 04 ngày, với chủ đề “An nhiên từng phút giây” lần thứ 16 với sự tham dự của gần 200 sinh viên-học sinh.

 1. 3. Công tác tổ chức:

3.1. Đại Lễ Phật đản:

Địa điểm: chùa Huệ Viễn-xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất.

Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 13/04/Mậu Tuất (nhằm ngày 27/05/2018)

Thành phần tham dự: HT. Thích Huệ Tâm - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh Đồng Nai, các thành viên Ban Trị sự PG huyện Thống Nhất và chư Tôn đức Trụ trì các tự viện cùng với 400 Phật tử thuộc 13 đạo tràng.

Về phía chính quyền: được đón tiếp lãnh đạo xã Hưng Lộc, Huyện ủy huyện Thống Nhất, UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Phòng Nội vụ huyện và Công an huyện.

Đại lễ được tổ chức trang nghiêm long trọng với kinh phí: 71.582.000 đ (bảy mươi mốt triệu năm trăm tám mươi hai nghìn đồng). Số tịnh tài này do chùa Huệ Viễn phát tâm cúng dường.

3.2. An cư kiết hạ:

Ban Trị sự PG huyện Thống Nhất tổ chức An cư kiết hạ chư Tăng tại chùa Huệ Viễn, chư Ni tại chùa Long An. Mỗi nửa tháng tập trung Bố-tát vào 2 ngày: 15 và 30 âm lịch hàng tháng.

 

 1. 4. Công tác Từ thiện:

Thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, trong sáu tháng đầu năm 2018, Phật giáo huyện Thống Nhất đã đóng góp cho công tác từ thiện nhân đạo như sau:

 

Tổng kết từ thiện 6 tháng đầu năm 2018: 1.568.000.000 đ

(Một tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu đồng).

 1. II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU – KHUYẾT ĐIỂM
 2.  Ưu điểm:
 • Các thành viên BTS PG huyện Thống Nhất, Trụ trì các Tự viện thuộc huyện đều thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong mọi Phật sự.
 1. Khuyết điểm:
 • Một vài thành viên trong BTS chưa tham dự đầy đủ các buổi họp.

III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2018

Với tinh thần đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trong năm 2018, Ban Trị sự PG huyện Thống Nhất quyết tâm phấn đấu thực hiện một số công tác Phật sự quan trọng như sau:

- Giữ vững tinh thần hòa hợp giữa các thành viên BTS cùng chư Tôn đức trụ trì các tự viện

- Tổ chức Lễ Tự tứ mãn hạ PL.2562- DL.2018 trang nghiêm thanh tịnh.

- Thực hiện An cư kiết hạ, Bố-tát mỗi nửa tháng cho Tăng Ni toàn huyện.

- Phát huy sự nghiệp “Hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh”, tiếp tục giữ vững các khóa tu: như khóa tu niệm Phật, khóa tu Bát quan trai, khóa tu dành cho thanh thiếu niên nhân dịp nghỉ hè…

- Đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội giúp đỡ người nghèo neo đơn, tật bệnh.

- Lập thủ tục đăng ký công nhận chính thức cơ sở: tịnh thất Tường Vân (xã Bàu Hàm II), tịnh thất Nhất Pháp (xã Hưng Lộc).

Ban Trị sự GHPGVN huyện Thống Nhất kính trình quý Ban tri tường./.

TM. BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO HUYỆN

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:       

- Như trên ;

- Lưu VP BTS.

 

 

 

                                                                                              

                                                                                              

                                                                      Đại đức THÍCH PHÁP ĐĂNG

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu