Cập nhật lúc 13:57:20 11-01-2023 (GMT+7)

Đồng Nai: BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc khánh tuế chúc Tết chư Tôn Giáo phẩm chứng minh BTS, quý Ni trưởng chứng minh Phân ban Ni giới.

Sáng ngày 11/01/2023 (nhằm ngày 20/12/Nhâm Dần) Ban Trị sự, Phân ban Ni giới GHPGVN huyện Xuân Lộc đã đến các tự viện để khánh tuế chư Tôn Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự và quý Ni trưởng chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN huyện.
Đoàn Ban Trị sự do TT. Thích Huệ Quang - UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích An Quang - UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Trung Điền - UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó Thư ký kiêm Trưởng Ban Từ thiện GHPGVN huyện; NS. TN Huệ Ngọc - Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN huyện cùng chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc.

Đoàn Ban Trị sự đã đến chùa Xuân Thành, xã Xuân Thành để khánh tuế chúc Tết HT. Thích Giác Quang; đến chùa Linh Hòa, xã Bảo Hòa để khánh tuế chúc Tết HT. Thích Thiện Hoằng; đến chùa Long Quang, xã Xuân Trường để khánh tuế chúc Tết HT. Thích Như Thanh; đến chùa Vân Quang để khánh tuế chúc Tết HT. Thích Huệ Nhẫn; đến chùa Giác Huệ để khánh tuế chúc Tết HT. Thích Thiện Đồng - Đồng chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện; đến chùa Đại Minh, xã Xuân Hưng để khánh tuế chúc Tết HT. Thích Tâm Minh - Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc. Đoàn cũng đến tại chùa Bảo Quang, xã Suối Cát để khánh tuế chúc Tết NT. TN Minh Ấn; đến TX. Ngọc Long, xã Xuân Hòa để khánh tuế chúc Tết NT. TN Hiếu Liên - Đồng chứng minh Phân ban Ni giới. TT. Thích Huệ Quang đã dâng lời khánh tuế chúc Tết lên các bậc Tôn túc, Thượng tọa chúc nguyện sức khỏe quý Tôn túc để làm chỗ dựa tinh thần cho tập thể Ban Trị sự cùng chư Tăng Ni trong huyên nương tựa tu tập và điều hành Phật sự của Giáo hội. Quý chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh, quý Ni trưởng chứng minh Ni giới đã dành lời tán thán tri ân tập thể Ban Trị sự cùng Phân ban Ni giới. Quý ngài mong muốn trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm để trang nghiêm GHPGVN huyện. Mong muốn Ban Trị sự phát huy tinh thần phụng sự và thực hiện những kế hoạch Phật sự để đạt được những thành quả trong công tác Phật sự chúng của GHPGVN huyện Xuân Lộc.
Trên tinh thần tri ân và báo ân, cùng ngày Đoàn Ban Trị sự, Phân ban Ni giới GHPGVN huyện cũng đến chùa Thiên Ân, xã Suối Cao để dâng hương đảnh lễ Giác linh cố HT. Thích Thiện Cảnh - Nguyên chứng minh Ban Trị sự, nguyên Phó Trưởng Ban Trường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc. Đến chùa Bảo Lâm, xã Xuân Hưng để dâng hương đảnh lễ Giác linh cố NS. TN Hải Ngọc(Như Ý) - Nguyên Phó Ban Đại diện Phật giáo Huyện Xuân Lộc. 
Một số hình ảnh ghi nhận được:Tin và ảnh: Thích Vạn Đức


 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu