Cập nhật lúc 00:19:04 18-01-2020 (GMT+7)

Đồng Nai: BTS Phật giáo huyện Xuân Lộc Chúc Tết chư Tôn đức Giáo phẩm

Chiều ngày 16/1/2020 (nhằm 22/12/Kỷ Hợi), BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc đã tổ chức đi thăm, đảnh lễ chúc Tết nhị vị Hòa thượng chứng minh BTS Phật giáo huyện, HT. Thích Giác Quang, HT. Thích Thiện Hoằng, Thượng tọa cố vấn Thích Như Thanh, NT. Thích nữ Minh Ấn – chứng minh Phân ban đặc trách Ni giới Phật giáo Xuân Lộc.

Trưởng đoàn là TT. Thích Tâm Minh – UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng BTS Phật giáo Xuân Lộc; ĐĐ. Thích Huệ Quang – Phó Trưởng Ban Thường trực BTS; ĐĐ. Thích Quảng Vinh – Chánh Thư ký BTS, SC. Thích nữ Huệ Ngọc – Trưởng phân ban đặc trách Ni giới Phật giáo Xuân Lộc, SC. Thích nữ Liên Trang – Phó Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban TTTT Phật giáo Xuân Lộc cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong huyện.


Chúc tết HT. Thích Thiện Hoằng – Chứng minh BTS
Chúc tết HT. Thích Giác Quang – Chứng minh BTS

Thượng tọa Thích Tâm Minh đã vấn an sức khỏe chư Tôn giáo phẩm chứng minh, Thượng tọa mong muốn quý Ngài có nhiều sức khỏe để BTS và Tăng Ni trong huyện được nương  ân đức của quý Ngài.


Chúc tết TT. Thích Như Thanh – Cố vấn BTS

Chúc tết NT. Thích nữ Minh Ấn – Chứng minh Phận Ban Ni giới Phật giáo Xuân Lộc

Dịp này, Đại đức Thích Huệ Quang đã báo cáo công tác Phật sự năm qua tại huyện nhà và cung thỉnh quý Ngài chỉ dạy để Phật sự năm 2020 sắp tới được nhiều thành tựu hơn nữa.

Chư Tôn Giáo phẩm chứng minh, cố vấn bày tỏ niềm hoan hỷ và sách tấn chư tôn đức BTS phải luôn đoàn kết, vì đoàn kết là sức mạnh của thành công. Quý Ngài cũng tán dương BTS có nhiều nổ lực, cống hiến cho giáo hội, đã làm tròn trách nhiệm được giao.

Ban trị sự còn đến thắp hương đảnh lễ giác linh cố HT. Thích Thiện Cảnh – Nguyên Chứng minh BTS Phật giáo Xuân Lộc

Trước đó, ngày 15/2/2020 BTS Phật giáo Xuân Lộc đã đến Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai để chúc tết chư Tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo Đồng Nai.

Và đến thăm chúc tết HT. Thích Thiện Đạo – Cố vấn BTS Phật giáo Đồng Nai,

Chúc tết HT. Thích Liêm Chính – Phó Ban kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo Đồng Nai

Chúc tết HT. Thích Huệ Tâm – Phó Ban kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo Đồng Nai.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được

Liên Trang - Ban TTTT PG Đồng Nai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu