Cập nhật lúc 03:23:32 29-08-2021 (GMT+7)

Đồng Nai: Cáo Phó - HT. Thích Phước Minh - Trụ trì chùa Già Lam Thiện Sanh - Tân Viên Tịch.

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa; - Môn đồ pháp quyến, hiếu quyến vô cùng kính tiếc báo tin: Hòa thượng THÍCH PHƯỚC MINH Trụ trì Chùa Già Lam Thiện Sinh phường Tân Tiến thành phố Biên Hòa Do tuổi cao sức yếu, đã viên tịch lúc 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 08 năm 2021 (nhằm ngày 21 tháng 07 năm Tân Sửu), trụ thế 86 năm, hạ lạp 55 năm.

CÁO PHÓ Hòa thượng Thích Phước Minh,  Trụ trì Chùa Già Lam Thiện Sinh tân viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              BAN TRỊ SỰ

                 Biên Hòa, ngày 28 tháng 08 năm 2021

 

CÁO PHÓ

Hòa thượng Thích Phước Minh,

Trụ trì Chùa Già Lam Thiện Sinh tân viên tịch

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa;

- Môn đồ pháp quyến, hiếu quyến

vô cùng kính tiếc báo tin:

Hòa thượng THÍCH PHƯỚC MINH

Trụ trì Chùa Già Lam Thiện Sinh phường Tân Tiến thành phố Biên Hòa

Do tuổi cao sức yếu, đã viên tịch lúc 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 08 năm 2021 (nhằm ngày 21 tháng 07 năm Tân Sửu), trụ thế 86 năm, hạ lạp 55 năm.

- Lễ nhập kim quan lúc 8 giờ ngày 29 tháng 08 năm 2021 (nhằm ngày 22 tháng 07 năm Tân Sửu).

- Kim quan được quàn tại Chùa Già Lam Thiện Sinh, khu phố 06, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Lễ tưởng niệm và cung tống kim quan đi trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng thành phố Biên Hòa lúc 14 giờ cùng ngày.

Vì dịch bệnh cách ly xã hội, nên tang lễ được tổ chức nội bộ bổn tự. Xin chư tôn đức tăng, ni tâm niệm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc tại bổn tự.

Nay cáo phó./.

 

                  TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

                        và MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

                                  TRƯỞNG BAN

 

                          Thượng tọa Thích Minh Trí
 

 

Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu