Cập nhật lúc 14:21:46 06-12-2019 (GMT+7)

Đồng Nai: Cáo Phó Hòa thượng Thích Chơn Trí tân viên tịch.

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG NAI
--------------------

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

CÁO PHÓ

 
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai;
- Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin;

 
  Hòa thượng THÍCH CHƠN TRÍ

- Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế Trung Ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam;
- Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai;
- Trưởng ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh Đồng Nai;
- Trụ trì chùa Liên Trí Chơn Như - P. An Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

     Do có bệnh duyên, Hòa thượng đã viên tịch vào lúc: 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2019 (nhằm ngày 09/11/ Kỷ Hợi) tại Malaysia.

 
* Trụ thế: 60 năm
* Hạ lạp: 39 năm

- Lễ nhập quan: 12 giờ, ngày 06/12/2019 (ngày 11-11- Kỷ Hợi) tại chùa Liên Trí Chơn Như - P. An Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Lễ viếng: 14 giờ, ngày 06/12/2019 (ngày 11-11- Kỷ Hợi).
- Lễ viếng của Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai: 15 giờ, ngày 08/12/2019 (ngày 13-11- Kỷ Hợi)
- Lễ thỉnh di ảnh (Phụng linh mô) cố Hòa thượng về trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai lễ Tam Bảo: 9 giờ, ngày 10/12/2019 (ngày 15-11- Kỷ Hợi)
- Lễ truy niệm: 7 giờ, ngày 11/12/2019 (ngày 16-11- Kỷ Hợi) sau đó Phụng tống kim quan hỏa táng tại Nghĩa trang TP. Biên Hòa.
 
Nay cáo phó,
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Thượng tọa Thích Huệ Khai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu