Cập nhật lúc 09:39:36 01-05-2024 (GMT+7)

Đồng Nai: Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024 – Hình ảnh tạo nên sự thành công của Đại Giới đàn

Vừa qua, Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024 đã thành công tổ chức Truyền thọ Giới pháp cho Tăng Ni cầu thọ Giới pháp.


Tuy nhiên, để sự thành công Phật sự chung cũng phải nhìn lại những Phật sự nhỏ của những người ngày đêm chăm lo công việc của mình để phụng sự cho Đại Giới đàn.
 

Ban Tổ chức họp rà soát công tác tổ chức
 
Hòa thượng Chứng minh cùng Ban Tổ chức đến thăm Giới tử tại các Liêu


Ban Tổ chức: Quý ngài đã lên ý tưởng, kiến khai giới đàn, chuẩn bị từ nhiều tháng trước, tổ chức nhiều phiên họp để thống nhất tổ chức như thế nào, sắp xếp cho Giới tử ra sao để ổn định và tạo nên sự an lạc nhất có thể cho Giới tử và các tiểu ban về phục vụ cho Giới đàn.
 

Ban Quản Giới tử chụp hình lưu niệm trước khi đón Giới tử nhập chúng

Ban Quản Giới tử: Giới tử nhập chúng, Quý ngài đã đồng hành cùng Giới tử không phải để nhắc nhở, mà quý Thầy, Cô đã chỉ dẫn từng chi tiết cho Giới tử hoàn thành tốt trách nhiệm của mình khi cầu thọ Giới pháp. Đi đứng như thế nào, quỳ lạy ra sao, tác bạch như nào, đó đều là những kinh nghiệm nhiệt huyết mà quý Ngài đã từng bước qua một lần trong con đường Tu tập của mình thật đúng với câu “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”
 

Ban Trần thiết đang trang trí Đại Giới đàn

Ban Trần Thiết: đã trang hoàng từ những băng rôn, những biểu ngữ, những bảng chỉ dẫn cho đến Giới trường Trang nghiêm, Cầu giới đường Thanh tịnh tạo nên một sự uy nghiêm cho Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024.
 

Ban Cung nghinh chụp hình lưu niệm cùng Hòa thượng Đàn đầu
 


Ban Nghi Lễ: Dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức trong Ban Tổ chức, Ban Nghi lễ, Ban Cung nghinh đã dẫn lễ trì tụng và dẫn lễ hướng dẫn Giới tử sám hối theo nghi thức trước khi đăng đàn thọ giới. ban Cung nghinh đã trang nghiêm cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni nhị bộ trong các buổi lễ, đây là những hình ảnh đẹp và trang nghiêm
 

Ban Y tế - khám và chăm sóc sức khỏe cho mọi người

Ngoài ra còn có các tiểu ban phục vụ như: Y tế, Ẩm thực, Truyền thông, Trà nước, An ninh, Thị giả, Trang nghiêm đạo tràng, Vệ sinh, Quản lý điện nước, Âm thanh ánh sáng, Lưu trú, Tiếp lễ, Kỷ yếu,... đó là những người thầm lặng trong Đại Giới đàn đã cống hiến tất cả tạo nên sự thành công lớn cho Đại Giới đàn.
 

Ban Truyền thông đang tác nghiệp tại Đại Giới đàn
 
Ban Quản Giới tử - chụp hình lưu niệm trước khi Bế mạc Đại Giới đàn
 
Ban Trang nghiêm đạo tràng thực hiện công việc trước các buổi lễ
 
Ban Trà nước phục vụ Tăng Ni và Phật tử
 
Gia đình Sen Vàng phục vụ nước cho Tăng Ni và Phật tử
 
Quầy phục vụ Kem cho mọi người

Xin gửi lời Tri ân đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử các tiểu ban phục vụ Đại Giới đàn, lời tri ân sâu sắc, lời cảm tạ chân thành đến quý vị, kính chúc quý vị Thân tâm thường an lạc.

Hình ảnh phục vụ của các tiểu ban:
Ban TT-TT Đại Giới đàn ĐẠT THANH

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu