Cập nhật lúc 03:07:56 14-11-2019 (GMT+7)

Đồng Nai: Đại Giới Đàn Diệu Tâm Tấn Đàn Truyền Giới Tỳ Kheo

Sáng ngày 14/11/2019 (nhằm ngày 18/10 năm Kỷ Hợi), tại giới trường Đại Giới đàn Diệu Tâm, Ban Thỉnh sư cung nghinh Hội đồng Thập sư quang lâm hội trường chính thức Tấn đàn truyền Đại giới.
 
Tại giới trường chùa Tỉnh Hội đã long trọng diễn ra lễ Tấn đàn truyền giới cho hơn 1120 giới tử. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Giới trường chia làm hai đàn giới, đàn giới Tăng với 542 Giới tử Tỳ-kheo và đàn giới Ni có hơn 618 giới tử Tỳ kheo.
Tại đàn giới Tỳ kheo Tăng, hội đồng Thập sư Đàn Tỳ-kheo cung thỉnh Tam sư:
Đường đầu Hòa thượng: Hòa thượng Thích Nhật Quang; Yết-ma A-xà-lê: Tuyên Luật sư  Hòa thượng Thích Minh Thông; Giáo thọ A-xà-lê: Hòa thượng Thích Giác Quang.
Thất chứng: Hòa thượng Thích Thiện Đạo, Hòa thượng Thích Minh Ngạn, Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Hòa thượng Thích Chơn Trí, Hòa thượng Thích Thông Phương, Hòa thượng Thích Huệ Quang, Thượng tọa Thích Thông Hạnh.
Ban cung nghinh đã trang nghiêm lễ thỉnh chư Tôn Thập Sư Tăng quang lâm Phật điện để chính thức khai lễ. Sau khi chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Thập Sư niêm hương bạch Phật, chất vấn già nạn thì các Giới tử Tỳ-kheo được hướng dẫn xếp thành 175 đàn, mỗi đàn 3 vị lần lượt thứ tự vào giới trường để tấn đàn cầu thọ giới Tỳ-kheo, dưới sự điều phối của ban quản giới tử. Trước chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư, nghi thức được diễn ra đúng y như Pháp, như Luật bạch tứ Yết-ma, truyền giới Tỳ-kheo thành tựu giới pháp trọn vẹn. Các Giới tử được xả y Sa-di. Hòa thượng Yết-ma Thích Minh Thông hướng dẫn các Giới tử Tỳ-kheo thọ trì 3 y: An-đà-hội, Uất-đa-la và Tăng-già-lê, truyền bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước cho giới tử.


Sau khi chư Tôn giới sư tác pháp yết ma thì các giới tử đã được chính thức đăng đàn cụ túc giới. Pháp Yết Ma – tức là một nguyên tắc Nghị Sự trong Tăng đoàn Phật Giáo, trước khi tác pháp, tăng phải kiểm nghiệm tất cả điều kiện cần thiết của giới tử Tỳ kheo Tăng. Người muốn được Tăng tác pháp yết-ma để trao giới cụ túc thì phải không có các già nạn, tuổi đủ hai mươi, có ba y, bình bát, …và không có giới sư nào phản đối.
Các tân Tỳ-kheo quỳ thẳng, chắp tay cung kính hướng về Thập sư lắng nghe lời huấn từ của Hòa thượng Đường đầu với những lời dạy hết sức cần thiết cho sự nghiệp tu hành của một người xuất gia. Giới Định Tuệ là ba yếu tố vô cùng thiết yếu của người bắt đầu học Phật, đó là cả hành trang mang theo suốt cuộc đời của những hành giả muốn tìm đến chân như của cuộc sống, với những lời dạy hết sức giản dị mà chứa đầy tình thương đến với hàng hậu học. Toàn thể tân Tỳ-kheo khể thủ cung kính đồng thanh phụng chỉ: “Y giáo phụng hành” ba lần, thể hiện sự quyết tâm trân quý giới thể châu viên vừa bẩm thọ.
Được biết năm nay do số lượng thọ giới Tỳ kheo qua đông nên đàn truyền giới phải chia ra hai đợt mới truyền hết được cho hơn 1120 giới tử tỳ kheo.
Sau khi lễ truyền đại giới Tỳ-kheo viên thành thì các giới tử sẽ được chính thức dự vào hàng ngũ Tăng đoàn của giáo hội, một sự hãnh diện to lớn cho các tân Tỳ kheo tại giới đàn Diệu Tâm năm nay.
Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận trong giới đàn:


 
 Ban TTTT Phật Giáo Đồng Nai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu