Cập nhật lúc 13:16:45 19-04-2022 (GMT+7)

Đồng Nai: Đại giới đàn Thiện Hoa 2022 - trang nghiêm nghi thức Tuần Chiếu - Nét văn hóa đặc trưng của Phật giáo.

Giới Đàn Phật Giáo được truyền vào Đông phương trong ý niệm xây dựng Tăng đoàn để hoằng truyền Thánh đạo, đem ánh sáng chân lý đến gội nhuần những người con Phật ở vùng đất phương Đông, Phật thì không nam bắc, nhưng người thì có đông tây, vì vậy tùy duyên độ chúng, trục loại tùy hình, ứng hiện sắc thân là tư tưởng chủ đạo của chư vị Truyền Giáo Đại Sư khi đem Phật Giáo đến Đông Độ.Tối 18/04/2022, chư tôn đức Ban Quản giới tử hướng dẫn các giới tử Tỳ-kheo và Sa-di thực hiện nghi thức tuần chiếu trong khuôn viên Thiền viện Thường Chiếu (Tăng) và Thiền viện Linh Chiếu (Ni)Đây là buổi tối tuần chiếu trong khuôn khổ chương trình Đại giới đàn Thiện Hoa 2022
Theo đó, các giới tử xếp thành hàng trang nghiêm, xuất phát từ sân chính trước Tuyển Phật trường đi ra khuôn viên bên ngoài, tay cầm đuốc kinh hành trong chánh niệm, rồi trở về điểm xuất phát.Tại điểm truyền giới Thiện Hoa 2022, sau lễ tấn đàn truyền giới Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na, Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, Ban Quản giới tử, cùng giới tử đã thực hiện tuần chiếu theo nghi thức truyền thống của Phật giáo.Tuần chiếu là nghi thức truyền thống trong Đại giới đàn, là một trong những sinh hoạt quan trọng của Phật giáo nhằm nhắc nhở giới tử quan sát những việc còn phóng túng, giúp giới tử sinh hoạt đúng thanh quy. Qua đó, cảnh tỉnh và sách tấn giới tử nỗ lực tu tập và thanh lọc thân tâm.Giới đàn nơi truyền đăng tục diệm, chốn tuyển Phật đạo trường, là pháp hội quan trọng nhất trong hết thảy pháp hội của Phật Giáo, hầu hết tất cả các lễ nghi, nghi thức truyền thống quan trọng của Phật Giáo đều được sử dụng trong Giới Đàn, và nghi thức “tuần chiếu” một nghi thức mang nặng dấu ấn nhân văn tình người của văn hóa Phật Giáo được hành trì trong Tuyển Phật Trường, nghi thức này tạo thành nét đặc trưng tiêu biểu cho Nghi Quỹ Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền.Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng. Trong Bách Trượng Thanh Quy phần Chứng nghĩa ghi: “Luật Tăng Kỳ ghi rằng; Thế Tôn lấy 5 việc, thường nên 5 ngày một lần đi tuần các Tăng phòng vì: 1- Sợ đệ tử đắm việc đời. 2- Sợ  vướng mắc luận bàn thế tục. 3- Sợ đắm mê ngủ nghỉ. 4- Vì để xem xét chúng bịnh. 5- Làm cho các Tỳ kheo nhỏ tuổi quán oai nghi Phật, sanh lòng hoan hỷ”.Ban TTTT Đại giới đàn Thiện Hoa 2022

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu