Cập nhật lúc 02:18:58 14-11-2019 (GMT+7)

Đồng Nai: Giới đàn Diệu Tâm truyền giới Sadi, Sadi ni

Vào lúc 18 giờ 30 ngày 13/11/2019 ( 17/10/Kỷ Hợi), tại Giới đàn Diệu Tâm, do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức, các giới tử sa di tập trung về giới trường tăng, giới tử sadi ni tập trung về giới trường ni. Ban cung nghinh và Điển lễ cung thỉnh Hội đồng thập sư đàn truyền giới Sa-di, sadi ni quang lâm, dưới sự phủ phục một dạ chí thành cầu thọ giới pháp của các giới tử.

Sau khi cung thỉnh Hội đồng thập sư đảnh lễ Tam bảo, sám hối ba nghiệp cho thanh tịnh, Chư tôn đức trong ban điển lễ hướng dẫn các giới tử cung thỉnh Chư Tôn thiền đức làm Tam sư và Thất chứng để tiến hành truyền giới.

      

 

   

Đàn Sadi cung thỉnh HT. Thích Liêm Chính ( Chùa Vĩnh An), Đương vi Hòa thượng Đường đầu; HT. Thích Huệ Tâm ( Chùa Bảo Sơn), Yết ma A-xà-lê; TT. Thích Huệ Khai ( Tổ đình Long Thiền), Giáo thọ A-xà-lê cùng chư Tôn đức Tôn chứng: TT. Thích Huệ Thiền (Chùa Phước Hội), TT. Thích Minh Trì (Phật Đà Bửu Tự), TT. Thích Thông Hạnh (Thiền viện Thường Chiếu), TT. Thích Tâm Minh (Chùa Đại Minh), TT. Thích Huệ Sanh (Chùa Thanh Long), TT. Thích Đồng Ngạn (Chùa Pháp Quang), TT. Thích Thiện Pháp (Chùa Pháp Thường). Điễn lễ: ĐĐ. Thích Pháp Diệu ( Thiền viện Đạo Huệ), ĐĐ. Thích Đạo Dũng (Thiền viện Thường Chiếu).

            

Đàn sa-di-ni cung thỉnh NT. Thích nữ Như Tịnh ( Thiền viện Linh Chiếu) Đương vi Hòa thượng Đường đầu; NS. Thích nữ Hạnh Huệ ( Thiền viện Viên Chiếu), Yết ma A-xà-lê; NS. Thích nữ Hạnh Chiếu ( Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức), Giáo thọ A-xà-lê cùng chư Tôn đức Ni Tôn chứng: NS. Thích nữ Như Trang (Chùa Linh Quang), NS. Thích nữ Như Châu (Chùa Long Hoa), NS. Thích nữ Huệ Duyên ( Chùa Tịnh Quang xá), NS. Thích nữ Tuệ Liên ( Tịnh xá Ngọc Long), NS. Thích nữ Dũng Liên ( Tịnh xá Ngọc Tâm), NS. Thích nữ Như Hiền ( Chùa Linh Sơn), NS. Thích nữ Diệu Sinh ( Tịnh xá Bửu Sơn).  Điển lễ – Dẫn thỉnh: SC. Thích nữ Huệ Hiền ( Thiền viện Linh Chiếu).

Chư Tôn đức Giáo thọ A-xà-lê đã thực hiện vấn nạn các giới tử, Yết-ma A-xà-lê đã làm lễ tác pháp Yết-ma truyền giới, Hòa thượng Đàn đầu đã khai thị cho các giới tử về tầm quan trọng của giới luật và mong các giới tử hãy vâng giữ những giới pháp mà mình đã thọ để tiến xa hơn trên đường đạo.

Lễ tấn đàn Sa-di, Sadi ni được diễn ra trong niềm hỷ lạc vô biên và lòng tràn đầy khát ngưỡng cầu thọ giới pháp của các giới tử. Lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc y giới pháp cao quí của Phật, trên khuôn mặt của mỗi vị đều cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Mong rằng niềm vui này, các giới tử hãy nhớ mãi trong suốt lộ trình tu học của mình.

      

Sau đàn truyền giới Sadi, sadi ni là đàn truyền giới Thức xoa ma na. Đàn Thức-xoa-ma-na cung thỉnh NT. Thích nữ Như Bửu ( Chùa Kiều Đàm) Đương vi Hòa thượng Đường đầu; NS. Thích nữ Thuần Ẩn ( Thiền viện Viên Chiếu), Yết ma A-xà-lê; NT. Thích nữ Như Hạnh (Chùa Long Hoa) cùng chư Tôn đức Ni Tôn chứng: NS. Thích nữ Như Nhàn ( Chùa Giác Minh), NS. Thích nữ Như Dung ( Chùa Long Vân), NS. Thích nữ Kim Sơn ( Quan Âm Tu Viện), NS. Thích nữ Như Mỹ ( Chùa Long Hoa), NS. Thích nữ Chân Liên (Tịnh xá Ngọc Bửu), NS. Thích nũ Huệ Tâm ( Chùa Hoàng Ân), Ns. Thích nữ Lan Nhã ( Chùa Tam Thiện).  Điển lễ – Dẫn thỉnh: SC. Thích nữ Tánh Tuệ ( Chùa Lạc Sơn).

Được biết đàn Sadi có 489 giới tử, Sadi ni: 571 giới tử, Thức xoa ma na: 641 giới tử cầu thọ giới pháp tại giới đàn Diệu Tâm.

Ban TTTT PG Đồng Nai

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu