Cập nhật lúc 13:54:46 25-04-2024 (GMT+7)

Đồng Nai: Giới tử tại Đại Giới đàn ĐẠT THANH trang nghiêm Trùng tuyên Giới luật

PGĐN - Theo chương trình của Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024, vào chiều tối ngày 25/4/2024 (nhằm ngày 17/3/Giáp Thìn) Ban Tổ chức đang trang nghiêm cung thỉnh Ban Kiến đàn quang lâm Giới trường, chứng minh cho buổi Trùng tuyên Giới luật của Giới tử tham dự Đại Giới đàn.


Quang lâm buổi lễ có: TT. Thích Huệ Khai - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Tổ chức Đại Giới đàn; cùng chư Tôn đức trong Ban Kiến đàn, Ban Quản Giới tử.
Giới tử tại Giới trường Tăng (Chùa Tỉnh Hội)

Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp còn, Giới luật mất là Phật pháp mất.
Giới tử tại Giới trường Ni (Chùa Phước Hội)

Như lời đức Phật dạy: "Sau khi Phật diệt độ, chúng ta phải coi Giới luật là bậc Thầy sáng suốt, cũng như Phật còn tại thế không khác". Bởi vậy, sau Phật diệt độ, nhất là trong thời kỳ mạt Pháp nầy, nếu chúng ta có một tâm giữ gìn được Chánh Pháp của Đức Như Lai để làm lợi ích cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh đều được an vui hết khổ, thì trước hết phải giữ gìn giới luật của Đức Phật còn tồn tại ở thế gian, giới luật có tồn tại ở thế gian thì mới có thể làm nền móng cho Chánh Pháp được tồn tại. Muốn giữ gìn giới luật được tồn tại tại thế gian thì phải thực hành nơi giới luật của Phật chế ra lúc Phật còn tại thế. Do đó, mà được truyền nối đến ngày nay.
 

Buổi lễ Trùng tuyên Giới luật tại Đại Giới đàn ĐẠT THANH, TT. Thích Huệ Khai đã dạy Giới luật có công năng dứt trừ nghiệp duyên, nghiệp nhân trong đường sanh tử. Không chỉ thọ hưởng phước lành ở vị lai mà ngay trong đời sống hiện tại, nếu chúng ta vâng giữ giới pháp nghiêm cẩn thì cuộc sống sẽ an vui, thân tâm luôn thanh thản. Đối với Giới tử cần cầu Giới pháp tại Đại Giới đàn cần phải ghi nhớ, học thuộc và thực hành Luật tạng, vì Luật tạng là căn bản giữ gìn bản thân thanh tịnh trước khi cầu thọ Cụ túc giới.
 

Cho nên đối với hàng xuất gia, giới luật rất cần thiết để thành tựu một Tỷ kheo thanh tịnh và phát triển Tăng đoàn. Nói cách khác, Giới luật chính  là nguồn sinh lực  của Tăng già, và là kim chỉ nam cho sự sinh hoạt Tăng đoàn.


Ban TTTT Đại Giới đàn

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu