Cập nhật lúc 21:12:41 03-08-2019 (GMT+7)

Đồng Nai: Hai vị Ni trưởng Thiền Viện Viên Chiếu quang lâm thuyết giảng trường hạ Diệu Âm, huyện Nhơn Trạch.

Sáng ngày 02/08/2019 (02/07/ Kỷ Hợi) đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức, Ni trưởng Thích Nữ Như Đức – Trụ trì Thiền Viện Viên Chiếu và Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Huệ - Thủ bổn Thiền Viện Viên Chiếu, hai Ni trưởng là giáo thọ sư của chư Ni tỉnh Đồng Nai đã quang lâm Trường hạ Chùa Diệu Âm thuyết giảng cho hành giả an cư.

Dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thích Nữ Như Thuận – Trưởng Phân ban Ni giới huyện Nhơn Trạch kiêm Thiền chủ Trường hạ. Suốt ba tháng hạ Ni trưởng luôn chăm lo cho đại chúng, từ tinh thần đến vật chất, khuyến khích, sách tấn, động viên, lòng từ bi của Người như mẹ thương con. Những buổi thuyết giảng của quý Ngài, Ni trưởng luôn có mặt, đó là tấm gương sáng cho chúng con noi theo.

Trong buổi thuyết pháp Hai Ni trưởng đã giảng về ý nghĩa của một hành giả an cư và khi phiền não khởi lên phải làm thế nào để đoạn trừ?
Hành giả an cư trong chánh pháp và giải hạ trong chánh pháp. Ba tháng an cư kiết hạ chư Tăng Ni quy tụ về một trú xứ để thúc liễm thân tâm trau giới đức. Và điều quan trọng là làm thế nào cho tâm an, thân an và hoàn cảnh an thì sự tu hành của chúng ta mới có kết quả. Trong thời gian an cư là một cơ hội cho Tăng Ni tu học giáo lý, tăng trưởng công đức, giới hạnh, đạo lực, mà còn có dịp thực hành đời sống tập thể theo tinh thần lục hoà.Ni trưởng đã giảng về phiền não là gi? Đó là tham, sân, si là ba thứ độc tố mà hầu như chúng ta đều bị nó sai sử tạo nghiệp thọ khổ. Muốn diệt nó không phải là chuyện dễ dàng. Tuy khó, nhưng khi chúng ta tu tập thì có nhiều cách để đoạn trừ phiền não. Vậy cho nên, một hành giả phải làm thế nào để đoạn trừ phiền não? Khi phiền não khởi lên phải kiềm chế bản thân và chuyển hóa phiền não bằng cách phản quan tự kỷ. Nổ lực tinh tấn tu học, niệm Phật, tụng kinh bái sám, ngồi thiền,... Ngoài ra chúng ta phải dùng trí tuệ quán chiếu sâu vào lý duyên sanh vô ngã, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt. Như thế tham, sân, si lần lần cũng phải tiêu mòn và rồi một ngày nào đó chúng sẽ hoàn toàn biến mất. Đến đây hành giả mới thật sự hoàn toàn giải thoát. Ngay lúc này chúng ta đã hiện diện trong cõi Phật. Cũng như trong Kinh Kim Cang đức Phật có dạy: “Độ tất cả chúng sanh vào Vô dư niết bàn“.
Gần hai tiếng đồng hồ, hai vị Ni trưởng đã trao truyền kiến thức, chia sẻ những kinh nghiệm... Với những lời giản dị, mộc mạc mà gần gũi, thân thiện làm sao. Mặc dù tuổi già sức yếu, Phật sự đa đoan nhưng quý Ngài vẫn luôn dành thời gian và tình thương cho hàng hậu học. Chúng con cảm nhận được điều đó và nguyện cố gắng tu học để đền đáp tứ ân trong muôn một. Kính chúc quý Ngài sức khoẻ dồi dào để dìu dắt chúng con trên bước đường giải thoát giác ngộ. Và sau cùng là lời cảm tạ của Ni trưởng Thích Nữ Như Thuận.

Hạnh Phước - Ban TTTT huyện Nhơn Trạch
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu