Cập nhật lúc 17:01:19 14-12-2020 (GMT+7)

Đồng Nai: Hội nghị Lấy ý kiến thống nhất nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa (nhiệm kỳ 2021-2026)

Chiều ngày 11/ 12/ 2020, tại Văn phòng – Chùa Đức Quang phường Tân Phong, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hòa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thống nhất nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Giác Quang – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh ; Hòa thượng Thích Phước Tú, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Minh Ngạn, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh.

Tham dự hội nghị có chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự Phật giáo thành phố đương nhiệm và chư tôn đức Tăng Ni được giới thiệu dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thay mặt đoàn chủ tọa, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN thành phố phát biểu khai mạc hội nghị nêu rõ tầm quan trọng của việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Biên Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo chỉ đạo của Trung ương GHPGVN và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

TT.Thích Huệ Khai- UV HĐTS, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh kiêm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa

Theo đó, Thượng tọa Thích Huệ Khai nhận định công tác chuẩn bị nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ kế tiếp là rất quan trọng. Thượng tọa Thích Huệ Khai cho biết danh sách dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần nhân sự Ban Trị sự thành phố nhiệm kỳ tới đã được chư tôn đức trong Tiểu ban nhân sự Đại hội giới thiệu theo hướng dẫn của Trung ương Giáo hội và Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh với sự cân nhắc khá kỹ các yếu tố về sự hài hòa giữa các hệ phái, môn phái cùng tu học hành đạo trong ngôi nhà chung GHPGVN. Đồng thời, đề nghị chư tôn đức tham dự hội nghị có ý kiến trong tinh thần đoàn kết hòa hợp. Sau khi chư Tôn đức Tăng Ni tham dự hội nghị thống nhất nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự Phật giáo thành phố nhiệm kỳ tới, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố sẽ đệ trình Ban Chỉ đạo Đại hội – Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thẩm tường.

Tiếp đến, căn cứ Văn bản số 620/BTS-VP ngày 02/11/2020 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Phật giáo thành phố trình bày những quy định về số lượng, cơ cấu, quy trình giới thiệu nhân sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, UVTT HĐTS, Phó thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố, thay mặt đoàn chủ tọa trình danh sách số lượng, cơ cấu, thành phần nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này gồm có 10 vị Giáo phẩm Tăng chứng minh Ban Trị sự, 03 vị Giáo phẩm Ni chứng minh Phân ban Ni giới, 46 thành viên Ban Trị sự, gồm 13 Ủy viên thường trực, 24, Ủy viên và 09 Ủy viên dự khuyết.

Sau đó, Thượng tọa Thích Huệ Khai lấy ý kiến của chư tôn đức Tăng Ni tham dự hội nghị. Những ý kiến thắc về nhân sự dự kiến đều được đoàn chủ tọa giải trình thỏa đáng.

Do đó, toàn thể hội nghị đã thống nhất thông qua danh sách số lượng, cơ cấu, thành phần nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Tiểu ban Nhân sự Đại hội giới thiệu bằng hình thức niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ba lần.

Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai thay mặt chư tôn Giáo phẩm chứng minh ban Đạo từ đến hội nghị: mong chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo thành phố đương nhiệm cũng như nhiệm kỳ tới tu hành và hoằng pháp trong ánh đạo vàng của Đức Thế Tôn, đoàn kết, hòa hợp, chung tay góp sức xây dựng giáo hội Phật giáo thành phố ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của thời công nghiệp 4.0, xứng đáng tiếp bước tiền nhân trên con đường “hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bổn hoài”.

Quần Anh - Nguồn: Phật Sự Online

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu