Cập nhật lúc 03:22:24 16-04-2022 (GMT+7)

Đồng Nai: Họp Ban Giám khảo và tiếp nhận Giới tử về Thọ giới Đại Giới đàn Thiện Hoa 2022

Sáng ngày 16/04/2022 (nhằm ngày 16/03 Nhâm Dần), Đại giới đàn Thiện Hoa tiếp tục đón nhận các Giới tử về thọ trì giới pháp, trong đó đa phần là Giới tử cầu thọ Tỳ kheo giới pháp, tiếp nối mạng mạch của Phật pháp, giới tử hằng mong ước, được sớm tham dự giới trường, được lãnh thọ giới pháp.

Giờ đây giới trường đã trang nghiêm thanh tịnh toàn thể giới tử một lòng chí thành khát ngưỡng và cầu thọ giới pháp, xin phát nguyện lãnh giới pháp tôn kính giới luật như mạng sống của mình.Cùng ngày, Đại giới Đàn đã họp ban Giám Khảo để triển khai kế hoạch và phương thức Thi môn Luận văn, cũng như chuẩn bị cho nội dung “Trùng Tuyên Giới Luật” và phổ biến Nội quy Đại Giới Đàn cho các giới tử về thọ giới.

Cụ thể, Đại giới Đàn cung thỉnh Hòa thượng Chánh chủ khảo sách tấn Giới tử trước khi vào thi Luận văn và Trùng tuyên giới luật. Các giám khảo chấm thi theo thang điểm 20 đối với môn luận văn, Đại Giới đàn đã cung thỉnh HT. Thích Giác Quang phó chủ khảo chủ trì buổi trì tụng luật Trường hàng.

Sau đây là một số hình ảnh tại Giới Đàn Thiện Hoa 2022 cập nhật:
Ban TTTT Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu