Cập nhật lúc 12:19:21 04-04-2022 (GMT+7)

Đồng Nai: Khóa tu Một Ngày Phúc Lạc kỳ thứ 22 tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

Ngày 03/04/2022 (nhằm ngày 03/03/ Nhâm Dần), tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm – Số 259B, đường Hoàng Bá Bích, KP 4, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã trang nghiêm diễn ra khóa tu “Một Ngày Phúc Lạc” kỳ thứ 22 với sự tham dự của hơn 100 thiện nam tín nữ Phật tử.


Khóa tu diễn ra dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Minh Hiếu – Phó trụ trì chùa Viên Giác, đặc trách chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm; Đại đức Thích Nhuận Kính – Tăng chúng chùa Viên Giác cùng sự chứng minh, hướng dẫn của toàn thể chư Tăng Ni tại bổn tự.


Sau khi đảnh lễ Tam Bảo, ĐĐ. Thích Nhuận Kính đã thực hiện truyền giới theo nghi thức truyền thống và giảng giải ý nghĩa Bát quan trai giới cho toàn thể quý Phật tử tham dự hiểu về con đường mình đang tu tập.

Sau lễ truyền giới, đạo tràng Phật tử trang nghiêm cung thỉnh ĐĐ.Thích Minh Hiếu quang lâm thuyết giảng với chủ đề “ Tu Tâm ”.

Tu tâm là nơi đời mà hành đạo, nơi thân mà giữ đạo, nơi ý mà niệm đạo, nơi khẩu mà hợp đạo, nơi cõi trần mà nhập đạo, nơi cõi pháp mà xuất thế đạo. Có tất cả tám thức, trong đó sự suy nghĩ nhận biết nằm ở ý thức. Nên tu là chuyển ý thức nhận biết nghĩ suy thành ý nghĩ tốt, ý niệm tốt sau đó dần dần thay đổi từ ý tới thân khẩu cho hợp đạo. Vậy đạo là thân khẩu ý chơn chánh trong cái tâm thanh tịnh, yên bình. Mà gốc đạo là ở nơi tâm tánh. Tu đạo là tu tâm, dưỡng tánh để đưa tâm yên nguyên không tịch là chơn như Phật tánh về trạng thái thanh tịnh vốn có ban đầu, để từ đó nghiệp giảm hóa, phước đầy đủ, đức tròn sáng ngõ hầu nhập thể kiến tánh giải thoát. Tu đạo không đâu xa là tu nơi tâm mình, đảnh lễ quy y Phật là quay lại tâm tánh mình mà thủ giữ đạo, là nơi tâm tánh chơn thật mà hành đạo, là nơi tâm mà sống đạo, là nơi tánh mà giải thoát đạo.

Toàn thể đạo tràng vô cùng hoan hỷ đón nhận dòng sữa pháp của Đại đức Giảng sư đã từ bi ban bố, đồng thành kính hướng về đảnh lễ tạ ơn Tam Bảo, ơn Thầy và phát nguyện tinh tấn tu hành với tâm Bồ đề trường viễn, nhận chân ra giá trị cho cuộc sống hiện tại.

Sau buổi thuyết giảng hàng phật tử được các chư Tăng tại bổn tự hướng dẫn thời khoá cúng ngọ và thọ trai.
Buổi chiều cùng ngày, đạo tràng Phật tử trang nghiêm cung thỉnh sư cô Thích Nữ Nhuận Huệ - Tăng chúng chùa Viên Giác, quang lâm Tam Bảo hướng dẫn đạo tràng Phật tử tụng kinh, niệm Phật, đi kinh hành và ngồi thiền.
Khóa tu chính thức khép lại với lời căn dặn của Đại Đức phó trụ trì, Đại Đức nhắc nhở quý phật tử luôn áp dụng giới luật, tránh dữ làm lành, tích phúc ngay trong đời sống hằng ngày làm hành trang trên lộ trình tu tập.
Ban TTTT PG ĐỒNG NAI 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu