Cập nhật lúc 04:36:42 18-01-2023 (GMT+7)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn trang nghiêm lễ tri ân khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thiền sư Kim Triệu

Sáng ngày 14/01/2023 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai) đã tổ chức lễ tri ân khánh tuế Đại lão Hòa thượng thiền sư Kim Triệu nhân dịp Ngài từ Hoa Kỳ về Việt Nam khai mạc khóa thiền tại bổn tự PL.2566 – DL.2023.Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ tri ân khánh tuế có chư Tăng các chùa trên địa bàn Đồng Nai, TP. HCM và các chùa miền Khmer Tây Nam Bộ như: chùa Thiên Trúc (Hà Tiên), chùa Bát Chánh Đạo (TP. Thủ Đức), chùa Hoa Tâm (Đồng Nai), chùa Siêu Lý (TP. HCM)… tu nữ các chùa và bổn tự cùng chư thiện nam tín nữ Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương…gần xa.

Mở đầu chương trình lễ bằng nghi thức khai kinh Tam Bảo, xin giới, thực hành thiền, xin giới, trong đó Ngài dạy:

…Đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. Ðó là Bốn niệm xứ.

….ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra”. Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy thở ra. Hay thở vô dài, vị ấy biết: “Tôi thở vô dài”. Hay thở ra dài vị ấy biết: “Tôi thở ra dài”. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: “Tôi thở vô ngắn”. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết: “Tôi thở ra ngắn”. “Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.

Kết thúc buổi thuyết pháp Đại Trưởng lão Hòa thượng Thiền sư Kim Triệu là lời tác bạch tri ân của Hòa thượng Bửu Chánh về bậc ân sư cao cả đã dạy bảo tứ chúng lâu nay. Sau lời tác bạch là chư thiện nam tín nữ cung kính tri ân và cúng dường tứ sự…

Buổi lễ hoàn mãn chương trình, chư Tăng thọ dụng cùng chư Phật tử và quần chúng tín đồ gần xa.

Dưới đây là một số hình ảnh đươc ghi nhận:

Nguyễn Ngọc Hùng
NguồnPSOL
 


 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu