Cập nhật lúc 03:05:35 17-05-2022 (GMT+7)

Đồng Nai: Thiền viện Toàn Giác tổ chức tác pháp An cư Kiết hạ PL. 2566 – DL. 2022

Thể theo Bách Trượng thanh quy và truyền thống nghìn đời của Phật giáo, với tinh thần đó người tu sĩ Phật giáo trong ba tháng mùa hạ, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, hướng tới “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”, sáng ngày 16/4/2022 (nhằm 16/4 năm Nhâm Dần), tại Thiền viện Toàn Giác - huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tổ chức An cư Kiết hạ, thiết lập đàn tràng tấn tu tam vô lậu học.

Chứng minh buổi lễ có HT. Thích Minh Nghĩa – Viện chủ Thiền viện Toàn Giác; HT. Thích Thông Nghĩa – Giáo thọ A-xà Lê cùng chư Tôn đức Tăng, Ni hành giả an cư.

Sau khi đảnh lễ Tam bảo và cẩn bạch chư liệt vị Tổ sư, chư Tôn đức Tăng- Ni đã tác pháp đối thú an cư trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh đúng với bản thể của Tăng già. Năm nay chư Tăng Ni tác pháp an cư tại hạ trường Thiền viện Toàn Giác tổng số 75 vị hành giả an cư: 42 Tỳ kheo, 12 Tỳ kheo Ni, 2 Thức xoa, 8 Sa di, 8 Sa di Ni, 3 Tịnh nhơn.

Trong không khí thanh tịnh và hoà hợp, tại buổi lễ tác bạch an cư, HT. Thích Minh Nghĩa đã có đôi lời giáo giới đến chư hành giả, nhắc lại ý nghĩa về ba tháng An cư Kiết hạ hàng năm của người tu hành, đúng với tinh thần đức Phật chế, thông lệ hàng năm vào mùa hạ. Cùng với đó, Hoà thượng Viện chủ cũng mong chư hành giả  tinh tấn tu học, sống đúng theo Chánh pháp, đúng với những giới luật và quy định an cư,  luôn thúc liễm thân tâm, tu học nghiêm mật trong ba tháng để đền ơn chư Phật, chư Tổ.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm như pháp, theo nghi thức thiền môn: Niêm hương bạch Phật, tác pháp và đối thú an cư và hồi hướng.

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Du Tăng/PGĐS

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu