Cập nhật lúc 09:55:11 27-05-2024 (GMT+7)

Đồng Nai:Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch trang nghiêm tác Pháp An Cư kiết hạ PL: 2568- DL: 2024 

PGĐN - Thể theo truyền thống từ ngàn xưa Đức Phật đã chế định, mỗi năm vào ba tháng mùa mưa, hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật phải cấm túc An cư trong ba tháng. 

Sáng ngày 24/05/2024 ( nhằm ngày 17/04/ năm Giáp Thìn) Ban Trị sự cùng với chư Tôn Đức Tăng Ni trên địa bàn huyện Nhơn Trạch trở về chùa Pháp Thường ấp Bến Đình xã Phú Đông huyện Nhơn Trạch tác Pháp An Cư kiết hạ PL 2568- DL 2024. 
Thực hiện thông bạch của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai. Mùa An cư kiết hạ năm 2024 Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhơn Trạch chọn hai điểm An cư. 

1 Chùa Pháp Thường điểm An cư dành cho chư Tăng  

2. Chùa Diệu Âm điểm An cư dành cho chư Ni. 
 

Quang lâm chứng minh trường hạ: HT Thích Nguyên Như, chứng minh ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn trạch. TT Thích Thiện Pháp- phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai – trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch – trưởng ban tổ chức khóa an cư kiết hạ. Đại Đức: Thích Chơn Khương - ủy viên ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai – phó thường trực ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch. TT Thích Thiện Phát – TT Thích Đạo Viên đồng phó ban. 
Sau nghi thức niêm hương bạch Phật tác Pháp yết ma.  
 

Ni sư Thích Nữ Tuệ Minh trưởng phân ban Ni giới huyện Nhơn Trạch và ban chức sự trường hạ chùa Diệu Âm đối trước đại Tăng thỉnh cầu giáo giới an cư cho Ni chúng. 
Hòa Thượng chứng minh ban lời giáo sắc và TT trưởng ban cũng ban lời sách tấn chỉ dạy NS trưởng phân ban Ni giới huyện Nhơn Trạch kết nối với chư Ni huyện Nhơn Trạch và ban chức sự đồng lòng để trưởng dưỡng đạo tâm, phụng sự giáo hội và giúp cho trường hạ chùa Diệu Âm được thành tựu tốt đẹp hơn. 
Sau lời chỉ đạo của TT trưởng ban, chư Ni đảnh lễ y giáo phụng hành và trở về trường hạ Ni tác Pháp An Cư cho đại chúng. 

Số hành giả an cư tại chùa Pháp Thường  
Tỳ kheo 20 vị  
Sa Di 6 vị  

Chúng ngoại thiền  
Tỳ kheo 45 vị  
Sa Di 8 vị 

Tổng số chúng 79 vị 

Trường hạ chùa Diệu Âm Tỳ kheo Ni 120 vị  
Thức Xoa Ma Na 39 vị  
Sa Di Ni 36 vị  
Hình đồng Sa Di 7 vị. 

Tổng số là 202 vị. 

Sau buổi lễ tác Pháp An Cư, chư Tôn Đức Ni ban chức sự đã cung thỉnh Ni Trưởng TN Như Thuận chánh Thiền chủ trường hạ ban lời sách tấn để chư hành giả nương đức Ni Trưởng tinh tấn tu học trong ba tháng được viên mãn. 
Sau lời giáo huấn của Ni Trưởng, đại chúng y giáo phụng hành và nguyện cố gắng tinh tấn tu học để không cô phụ công ơn giáo dưỡng của chư Tôn Đức và sự ngoại hộ của đàn na tín thí.  
Kết thúc buổi lễ tác Pháp An cư trong niềm kính tin hỷ lạc của mọi người.  
Đây là những hình ảnh được ghi lại trong buổi lễ. 

Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu