Cập nhật lúc 15:45:39 22-07-2021 (GMT+7)

GHPGVN tỉnh Đồng Nai thông báo: V/v huy động mọi nguồn lực cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TRỊ SỰ
Số: 460/BTS-VP V/v huy động mọi nguồn lực cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội tại tỉnh Đồng Nai.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 22 tháng 07 năm 2021


 
 
Kính gửi: Quý Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; huyện, thành phố và trụ trì các lòng tâm tự viện.

Kính quý Tôn đức!

Covid-19 đại dịch tái phát lần thứ 4 đang diễn ra hết sức phức tạp tại Việt Nam; đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam, trong đó có Đồng Nai chúng ta. Qua theo dõi trên các trang mạng xã hội, báo đài và thông tin từ chính quyền của tỉnh, được biết hiện nay của tỉnh Đồng Nai có các tính chất tích cực với Covid-19 ở hầu hết các huyện và thành phố trong tỉnh.

Trước đó, ngày 08/7/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về việc giãn cách xã hội toàn tỉnh Theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phủ trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ 00 ngày 09/7/2021 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, ấp/khu phố cách ly với ấp/khu phố, xã/phường cách ly với xã/phường, huyện/thành phố cách ly với huyện/thành phố; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đã có Văn bản số 456/BTS-BTT ngày 09/7/2021 về việc hưởng ứng Chỉ thị 15/CT-UBND của Ban trị sự tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội theo thị chỉ 16/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trân trọng tán thán và đánh giá cao quý Tôn đức tăng ni thành viên Ban Trị sự tỉnh; huyện, thành phố và trụ trì các tòng lâm tự viện, đặc biệt của các tín đồ Phật giáo trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc để điều hành Chỉ thị 15 của Ban nhân dân tỉnh và các văn bản khác có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời ghi nhận và tán dương công đức đến Ban Từ thiện Xã hội tỉnh; Ban Trị sự cấp huyện, điển hình như thành phố Biên Hòa, huyện Thống Nhất, Long Thành, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu... và trụ trì, phật tử các địa phương tích cực đóng góp cho Vắc xin, tư vấn y tế; đặc biệt là công việc từ thiện, trao những yếu tố cần thiết cho đồng bào, nhân dân trong các khu cách ly, phong tỏa và những gia đình khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội tại tỉnh nhà.

Trong những ngày qua , Trung ương Giáo hội đã ban hành các văn bản chỉ đạo trong việc phòng, chống dịch Covid-19 như: Thông bạch số 171/TB-HĐTS ngày 13/7/2021 về việc tăng ni, phật tử cả nước hướng về Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam phát tâm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 183/HĐTS-VP1 ngày 19/7/2021 về việc kêu gọi tăng ni, phật tử cấm túc, ở yên một chỗ tụng kinh cầu bình an, sớm đẩy lùi dịch bệnh và đặc biệt là Tâm thư của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 18/7/2021 gửi đến chư Tôn đức tăng ni và tín đồ Phật giáo Việt Nam và Công văn số 8423/UBND-KGVX ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giãn cách xã hội toàn tỉnh đến ngày 01/8/2021 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kêu gọi quý Tôn đức tăng ni, phật tử thành viên Ban Trị sự tỉnh; Ban Trị sự huyện, thành phố và trụ trì các tòng lâm tự viện vận động mọi nguồn lực cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Chư tăng ni chúng ta tiếp tục cấm túc tại bổn tự tinh tấn tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Đúng 6h00 sáng, ngày 27/7/2021, tất cả tăng ni tại bổn tự và phật tử tại tư gia đồng loạt thọ trì Kinh Dược Sư để nhất tâm cầu nguyện QUỐC THÁI, DÂN AN, dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, đem lại cuộc sống an vui cho nhân loại.

2. Mỗi tăng ni, tín đồ Phật giáo chúng ta trong thời gian này hãy tiếp tục chấp hành tốt những chủ trương của Đảng, chính quyền tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt là Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 08/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều đó thể hiện tinh thần ý thức trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc bảo vệ sức khỏe đối với bản thân, cộng đồng và xã hội. Làm được như vậy, chúng ta đã góp sức cùng Đảng, chính quyền và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3. Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, quý Tôn đức trụ trì các tòng lâm tự viện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp và chính quyền địa phương vận động tài lực hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế; đồng thời thực hiện công tác cứu trợ, từ thiện, góp phần chăm lo lương thực thiết yếu, bảo đảm đời sống cho nhân dân trong các khu phong tỏa, cách ly tại địa phương của mình và tiếp tục chia sẻ cho các địa phương khác.

4. Vận động tăng ni và phật tử có chuyên môn về Y khoa tình nguyện đăng ký tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Nếu có nguyện vọng thì đăng ký qua Ban Trị sự cấp huyện để tập hợp danh sách. Ban Trị sự cấp huyện liên hệ với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (Thượng tọa Thích Đạo Huy, ĐT. 0909.080306; Đại đức Thích Thiện Trí, ĐT. 0918.781212) hoặc qua nhóm Zalo BTS huyện thị thành tỉnh ĐN.

Cầu nguyện quý Tôn đức tăng ni, phật tử luôn được nhiều sức khỏe, an lạc thân tâm, đầy đủ nghị lực để cùng chung tay với chính quyền và nhân dân Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng đồng cầu nguyện cho đại dịch được hóa giải, bằng hành động thiết thực để đem lại cuộc sống bình thường, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Trân trọng!
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BTS GHPGVN huyện, thành phố;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tôn giáo tỉnh;
- Lưu Vp. BTS.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN
Hòa thượng Thích Nhật Quang
 Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu