Cập nhật lúc 11:05:17 25-06-2020 (GMT+7)

KẾ HOẠCH: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai thăm các Trường hạ trong tỉnh

Thực hiện sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Ban Thư ký kết hợp Ban Tăng sự xây dựng kế hoạch thăm, sách tấn và cúng dường các điểm An cư Kiết hạ trong toàn tỉnh, nội dung cụ thể như sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TRỊ SỰ

Số: 315/KH-BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 18 tháng 6 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai thăm các Trường hạ trong tỉnh
 
Căn cứ Kế hoạch số: 210/KH-BTS, ngày 26 tháng 05 năm 2020 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức khóa ACKH PL. 2564 – DL.2020.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Ban Thư ký kết hợp Ban Tăng sự xây dựng kế hoạch thăm, sách tấn và cúng dường các điểm An cư Kiết hạ trong toàn tỉnh, nội dung cụ thể như sau: 
  1. Thành phần đoàn:
- Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh;
- Các ban chuyên môn;
- Các phân ban trực thuộc Ban Trị sự;
- Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh;

II. Nội dung:
1. Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN nghe báo cáo công tác An cư Kiết hạ tại các trường hạ; sách tấn chư hành giả An cư Kiết hạ và chỉ đạo một số công tác Phật sự quan trọng (do chư Tôn đức Phó ban Ban Trị sự đảm trách).

2. Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh triển khai Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và một số nội dung liên quan (An cư, ký sổ hạ và công tác thống kê Tự viện, Tăng Ni).

3. 
Cúng dường tịnh tài và phẩm vật.

III. Thời gian và địa điểm: 

1. Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa:
- Thời gian: Chủ nhật, mùng 08/5/Canh Tý (28/6/2020).
- Địa điểm:
+ 07giờ 30: Tổ đình Long Thiền, phường Bửu Hòa.
+ 09giờ 00: Chùa Long Vân, xã Tam Phước.
- Trưởng đoàn: 
+ Hòa thượng THÍCH LIÊM CHÍNH – Phó ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh.
+ Ni trưởng THÍCH NỮ HUỆ HƯƠNG – Phó Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh (chùa Long Vân).

2. Ban Trị sự GHPGVN huyện Thống Nhất:
- Thời gian: 8giờ 00, thứ 3, mùng 10/5/Canh Tý ( 30/06/2020).
- Địa điểm: Chùa Huệ Viễn, xã Hưng Lộc (Tăng Ni tập trung 1 điểm).
Trưởng đoàn: Hòa thượng THÍCH HUỆ SANH – Phó trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Quốc tế GHPGVN tỉnh.

3. Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch:
- Thời gian: 8 giờ 00, thứ 5, ngày 12/5/Canh Tý (02/07/2020).
- Địa điểm: Chùa Pháp Thường, xã Phú Đông (Tăng Ni tập trung 1 điểm).
- Trưởng đoàn: Thượng tọa THÍCH HUỆ KHAI – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

4. Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc:
- Thời gian: 08giờ 00, thứ 3, ngày 01/6/Canh Tý (21/07/2020).
- Địa điểm:  Chùa Linh Phú, xã Xuân Phú (Tăng Ni tập trung 1 điểm).
- Trưởng đoàn: Thượng tọa THÍCH Giác Quang – Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh.

5. Trường hạ chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác:
- Thời gian: 8giờ 00, thứ 2, ngày 07/6/Canh Tý (04/8/2020).
- Địa điểm: Chùa Tỉnh Hội, xã Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa.
- Trưởng đoàn: Hòa thượng THÍCH NHẬT QUANG - Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

6. Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu:
- Thời gian: 8giờ 00, thứ 2, ngày 14/6/Canh Tý (03/8/2020).
- Địa điểm: Chùa Phổ Quang, xã Bình Hòa (Tăng Ni tập trung 1 điểm).
- Trưởng đoàn: Hòa thượng THÍCH MINH NGẠN – Phó trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh.

7. Ban Trị sự GHPGVN TP Long Khánh:
- Thời gian: 8giờ 00, thứ 3, ngày 15/6/Canh Tý (04/8/2020).
- Địa điểm: chùa Bảo Sơn, phường Xuân Thanh (Tăng Ni tập trung 1 điểm).
- Trưởng đoàn: Thượng tọa THÍCH Giác Quang – Phó trưởng ban Ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh.

8. Thiền viện Phước Sơn, xã Phước Tân, TP Biên Hòa:
- Thời gian: 9giờ 00, thứ 6, mùng 01/6/Mậu Tuất (13/7/2018).
- Địa điểm: Thiền viện Phước Sơn, xã Phước Tân.
- Trưởng đoàn: Hòa thượng THÍCH HUỆ KHAI – Phó trưởng ban Thường trực GHPGVN tỉnh.

IV. Chương trình làm việc:
1. Niệm Phật cầu gia bị.
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.
3. Ban tổ chức trường hạ báo cáo công tác An cư Kiết hạ.
4. Chư Tôn đức Ban Thường trực có lời sách tấn.
5. Triển khai Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, nhiệm kỳ VIII (2017-2022).
6. Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có lời tác pháp cúng dường.
7. Cảm tạ của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.
8. Hồi hướng.

V. Tịnh tài và phẩm vật:
Do chư tôn đức Ban Thường trực cúng dường và quỹ Ban Trị sự:
- Hòa Thượng Thích Nhật Quang: 45.000.000 đồng và 1.500 kg gạo.
- Hòa Thượng Thích Giác Quang: 50.000.000 đồng và 1.000 kg gạo.
- Hòa Thượng Thích Minh Ngạn: 20.000.000 đồng.

VI. Biện pháp thực hiện

1. 
Trên cơ sở bản kế hoạch này, đề nghị chư Tôn đức Tăng, Ni các thành viên được phân công nghiêm túc thực hiện.
2. Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm báo cáo tại các kỳ họp gần nhất.
3. Ban Thông tin Truyền thông chịu trách nhiệm lấy tin, ghi hình và tuyên truyền công tác phật sự quan trọng này.
4. Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chịu trách nhiệm triển khai công tác phật sự này đến chư Tôn đức thành viên và Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.
5. Phương tiện di chuyển: chư Tôn đức đi xe cá nhân, đối với bộ phận Văn phòng tập trung tại chùa Tỉnh Hội, thời gian Văn phòng sẽ thông báo cụ thể. 

 
Nơi nhận:
- Thành viên tham gia đoàn;
- BTS GHPGVN 9 huyện, 2 thành phố;
- Các điểm An cư Kiết hạ;
- Lưu: Vp BTS.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỞNG BAN
 
Hòa thượng THÍCH NHẬT QUANG
Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu