Cập nhật lúc 16:22:01 07-09-2021 (GMT+7)

[KHẨN] UBND tỉnh Đồng Nai: khuyến khích người dân tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên vị rút SARS-CoV-2 tại nhà, phát hiện sớm ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ
Số: 7472/SYT-NV V/v khuyến khích
người dân tự thực hiện xét nghiệm
nhanh kháng nguyên vị rút SARS-CoV-2
tại nhà, phát hiện sớm ca bệnh
COVID-19 trong cộng đồng.
KHẨN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

Đồng Nai, ngày 2 tháng 9 năm 2021

 


Kính gửi:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Phòng Y tế các huyện, thành phố;
- Các cơ sở y tế ngoài công lập;
- Các cơ sở kinh doanh được trên địa bàn tỉnh.

Sau 03 đợt xét nghiệm COVID-19 diện rộng theo Kế hoạch 9722/KH UBND ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh và đợt xét nghiệm COVID-19 bổ sung tại một số địa phương, toàn tỉnh đã sàng lọc, phát hiện được 5.583 ca F0, tách ra khỏi cộng đồng để khống chế lây nhiễm. Tuy nhiên, qua đánh giá tình hình, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, còn nhiều xã, phường, thị trấn; nhiều ấp, khu phố được đánh giá nguy cơ cao, nguy cơ rất cao.
 
Nhằm nêu cao tinh thần tích cực, chủ động của người dân trong việc tiếp tục sàng lọc, phát hiện sớm ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng dịch và xử lý đối với các trường hợp dương tính, Giám đốc Sở Y tế có ý kiến như sau:

1. Khuyến khích tất cả người dân, tất cả hộ gia đình tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vị rút SARS-CoV-2 tại nhà, nếu kết quả dương tính thì lập tức thông báo đến Trạm Y tế địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn và xử lý theo quy định.
 
2. Giao Trung tâm y tế các huyện, thành phố chỉ đạo các Trạm y tế bố trí cán bộ tiếp nhận thông tin, thông báo số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ của các Trạm Y tế Danh sách đường dây nóng các Trạm Y tế gửi kèm). Khi người dân thông báo có ca test nhanh dương tính cần nhanh chóng tiếp cận, tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm Realtime-RT-PCR. Đồng thời hướng dẫn cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian chờ kết quả RT-PCR. Nếu kết quả RT-PCR cũng dương tính thì căn cứ chỉ số CT, tình trạng của người bệnh và điều kiện của gia đình để quyết định cách ly tại nhà hoặc đưa vào các cơ sở cách ly, điều trị thuộc các tầng thích hợp.
 
3. Giao Phòng Y tế các huyện, thành phố phổ biến đến các cơ sở kinh doanh được trên địa bàn được phép bán các loại test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 (được Bộ Y tế cho phép lưu hành) theo Công văn 6507/SYT KHTC ngày 09/8/2021 của Sở Y tế. Khi bán test nhanh phải kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng, quy trình thực hiện xét nghiệm (bản tiếng Việt) của nhà sản xuất.
 
4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp các tài liệu truyền thông, video clip hướng dẫn về kỹ thuật lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm cho các cơ quan báo, đài để phối hợp tuyên truyền.
 
5. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cổng thông tin điện tử, các báo đài thường trú trên địa bàn tỉnh để vận động, khuyến khích người dân hưởng ứng thực hiện. Sở Y tế đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- BCD PCD COVID -19 tỉnh;
- BGD SYT;
- UBND các huyện, TP;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.

 
GIÁM ĐỐC
Phan Huy Anh Vũ

  


 Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu