Cập nhật lúc 21:29:39 30-09-2019 (GMT+7)

Kiên Giang: Thông báo tổ chức Đại giới đàn Trí Thiền PL.2563 – DL.2019

Để Đại Giới Đàn “Trí Thiền” được diễn ra trang nghiêm và thành tựu viên mãn, kính mong Chư Tôn đức Ban trị sự GHPGVN các huyện thị và chư Tôn đức Tăng ni Trụ trì trong toàn tỉnh, hoan hỷ phổ biến Thông báo này đến Tăng Ni Giới tử có đủ điều kiện thọ Giới được tri tường, để sớm chuẩn bị các thủ tục xin thọ giới theo đúng quy định.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH KIÊN GIANG
BAN TRỊ SỰ
————————

Số :      /TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Kiên Giang, ngày 30  tháng 9 năm 2019

 

 THÔNG BÁO
V/v Tổ Chức Đại Giới Đàn TRÍ THIỀN

 

Kính gởi : – Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thành Phố

                 – Chư Tôn Đức Tăng Ni Trụ trì các Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh Thất trong Tỉnh Kiên Giang

Căn cứ Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ Căn cứ Chương IX, Nội Quy Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam V/v Giới Đàn – Giới tử – An cư sinh hoạt định kỳ;

Căn cứ Công văn số: 683/SNV-TG, ngày 17/6/2019 của Sở nội vụ tỉnh Kiên Giang. V/v tiếp nhận thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung;

Căn cứ Công văn số: 317/CV-HĐTS, ngày 03/9/2019 của Hội đồng Trị sự GHPGVN V/v chấp thuận tổ chức Đại giới đàn “Trí Thiền” PL. 2563 – DL. 2019.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang trang nghiêm tổ chức Đại giới đàn “Trí Thiền” cho Tăng Ni có đủ điều kiện thọ giới tu học như sau :

          * Thời gian: từ ngày 17 –19/11/2019 (nhằm ngày 21– 23/10 năm Kỷ Hợi)

          * Địa điểm :

– Giới Đàn Tăng: tại Chùa Phật Quang, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá

– Giới Đàn Ni: tại Chùa Bửu Sơn, huyện Tân Hiệp.

* Các giới phẩm truyền thọ: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, Bồ Tát Giới.

* Địa điểm nhận Hồ sơ và đề Khảo hạch Giới:

Văn phòng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Chùa Tam Bảo, số 03 Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, Tp.Rạch Giá (hoặc liên hệ ĐĐ. Thích Tuệ Giải – Phó Thư ký kiêm chánh Văn phòng, ĐT: 0913392105; ĐĐ. Thích Minh Khải – Phó Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội tỉnh, ĐT: 0916224119).

* Thời gian nhận Hồ sơ :

– Kể từ ngày ra Thông báo này đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2019.

Để Đại Giới Đàn “Trí Thiền” được diễn ra trang nghiêm và thành tựu viên mãn, kính mong Chư Tôn đức Ban trị sự GHPGVN các huyện thị và chư Tôn đức Tăng ni Trụ trì trong toàn tỉnh, hoan hỷ phổ biến Thông báo này đến Tăng Ni Giới tử có đủ điều kiện thọ Giới được tri tường, để sớm chuẩn bị các thủ tục xin thọ giới theo đúng quy định.

          Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc –  Phật sự viên thành.

Nơi nhận :
– Như trên;
“để biết và thực hiện”
– Lưu VP;

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
PHÓ TRƯỞNG BAN TT
TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ

(Đã ký)

Thượng Tọa THÍCH MINH NHẪN

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu