Cập nhật lúc 14:58:10 08-10-2017 (GMT+7)

Ngày Thứ 1: KHÂU CHUẨN BỊ CHO ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA

Ngày thứ 1:             

KHÂU CHUẨN BỊ CHO ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA                      

 

Theo tinh thần cuộc họp thường trực ban BTS tỉnh đồng nai, cũng như ban kiến đàn vào ngày 01/10/2017 là cuộc họp quan trọng trong việc triển khai các công việc giai đoạn cuối ở đại giới đàn Pháp Loa sẽ tổ chức tại giới đài Trúc Lâm Trí Đức.

 

Trong cuộc họp dưới sự chủ trì của HT Thích Nhật Quang, Trưởng BTS kiêm trưởng BTC và các vị phó BTS: HT thích Liêm Chính, HT Thích Giác Quang, TT Thích Huệ Khai, HT thích Phước Tú, TT Thích Bửu Chánh…cùng chư tôn đức trong ban kiến đàn. Về Phía Chư Ni có NT TN Huệ Hương, NT TN Huệ Giác, NT TN Như Đức….cùng chư Ni trong phân ban ni giới cũng dự họp đầy đủ.

 

Các vấn đề được quan tâm trong cuộc họp như: số lượng chính thức khoảng 2.700 giới tử, số lượng giới tử ở các phân đàn, bàn thảo các nội dung chính ở các ngày quan trọng là hai ngày khai mạc và bế mạc, …và phân nhiệm chính thức các công việc cụ thể trong đàn giới cũng được chư Tôn đức rất quan tâm, trao đổi tận tâm. Tất cả các giới tử đều được cúng dường bát và được trang bị  dép giống nhau để không mất thời gian khi tập trung. Tất cả giới tử không được mang theo điện thoại, nếu mang theo phải gửi cho BTC, khi ra về mới được nhận lại…. các vấn đề thắc mắc trong cuộc họp được Thầy Quang Tuệ trợ lý Ht Trưởng BTS trình bày cách nghiêm túc và đầy đủ, khiến các thành viên trong cuộc họp rất hoan hỷ và an lòng.

 

Theo nội dung cuộc họp, tất cả các vị giới tử sẽ không đóp góp bất kỳ khoản chi phí nào, Ni Giới Đồng Nai có phát tâm ủng hộ nhưng cũng được HT trưởng Ban giải thích rõ ràng cụ thể, tất cả chi phí trong tất cả các ngày ở đàn giới, chi phí hồ sơ, chi phí tạ đàn,..tất cả được các vị đệ tử lớn của Trưỡng Lão HT thượng Thanh hạ Từ phát tâm cúng dường, để hồi hướng công đức cầu nguyện sức khỏe của Thiền Sư, theo dự kiến Thiền Sư sẽ dự thăm và góp phần cầu nguyện cho giới đàn.

 

TT chánh Thư Ký BTS cũng thông qua các chương trình chính thức diễn ra trong 5 ngày liên tục trong giới đàn.

Trong cuộc họp, HT trưởng ban Tăng sự cũng đã thông qua danh sách chính thức chư tôn đức Thập Sư Tăng và Thập Sư Ni. Được biết HT đàn đầu đàn Tỳ Kheo là hòathượng Thích Nhật Quang, yết ma a xàlê là hòathượng Thích Minh Thông, giáo Thọ a xàlê là hòathượng Thích Giác Quang.

 

Sau  cuộc họp, ban tổ chức giới đàn cũng đã tổ chức tham quang thực địa đàn giới, chánh điện, nơi kiết giới truyền giới, thính phápp đường, nhà thọ trai, nơi nghỉ ngơi của các giới tử cũng đã được chuẩn bị gần như hoàn thành 95%, sẵn sàng cung đón chư tôn giáo phẩm và giới tử.

Hình ảnh:

 

Chơn Nghĩa

Ban Thông Tin Truyền Thông

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu