Cập nhật lúc 04:40:49 06-06-2023 (GMT+7)

Nhơn Trạch: Ban Trị sự GHPGVN huyện trang nghiêm lễ Tác pháp An cư Kiết hạ PL. 2567 - DL. 2023

An cư kiết hạ là truyền thống tu tập của ba đời chư Phật, nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng có thời gian cần thiết để hạn chế các duyên tấn tu đạo nghiệp. 


Pháp an cư khởi nguồn từ thời Đức Phật và được chư Tổ duy trì tiếp nối cho đến tận ngày nay, đó là pháp tối thắng để mỗi hành giả được trở về với ngôi nhà tâm linh của mình, sống chung với đại chúng trong tinh thần hòa hợp sẽ chia. Thời gian an cư sẽ giúp cho hành giả được trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực. Đó cũng là thời gian để mỗi người xuất gia khẳng định sự tu tập chứng đắc của mình, nó âm thầm nhắc nhở mỗi hành giả hãy tiến tới con đường giải thoát giác ngộ.
Thực hiện thông bạch của  Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai .
 Mùa An cư kiết hạ năm 2023 Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhơn Trạch, chọn 2 địa điểm an cư. 
1.    Chùa Pháp Thường điểm An cư tập trung dành cho chư Tăng 
2.    Chùa Diệu Âm điểm an cư dành cho chư Ni
 

Sáng ngày 05/06/2023 ( nhằm ngày 18 tháng 04 năm Quý Mão) 
Ban Trị Sự cùng với chư Tôn Đức Tăng Ni trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đã trở về chùa Pháp Thường ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch tác pháp an cư kiết hạ PL 2567- DL 2023. 
Quang lâm chứng minh trường hạ:
HT Thích Nguyên Như chứng minh BTSGHPGVN huyện Nhơn Trạch 
TT Thích Thiện Pháp - Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch , trưởng ban tổ chức khóa An cư kiết hạ; Đại Đức Thích Chơn Khương ủy viên ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó thường trực ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch; TT Thích Thiên Phát, TT Thích Đạo Viên đồng Phó
Sau nghi thức niêm hương bạch Phật tác pháp Yết Ma . 
 

Ni sư Thích nữ Tuệ Minh  trưởng phân ban Ni Giới huyện Nhơn Trạch và ban chức sự 
Trường hạ chùa Diệu Âm đối trước đại Tăng thỉnh cầu giáo giới pháp an cư.  Sau đó trở về trường hạ tác pháp an cư cho Ni chúng.
Số hành giả an cư trường hạ chùa Pháp Thường 
Chúng Tỷ Kheo 60 vị
Sa Di 14 vị 
Tổng số chúng 74 vị 
Số hành giả an cư tại trường hạ chùa Diệu Âm 
Chúng Tỷ Kheo 98 vị 
Chúng Thức Xoa Ma Na 10 vị 
Chúng Sa Di 45 vị 
Hình đồng Sa Di 15 vị 
Tổng số chúng nội  thiền và ngoại thiền là 168 vị 
 

Sau buổi lễ tác pháp an cư, chư Tôn Đức Ni ban chức sự đã cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Như Thuận, Chánh Thiền chủ trường hạ ban lời sách tấn cho đại chúng để nương đức của NT tinh tấn tu học trong ba tháng .
Sau lời giáo huấn của Ni trưởng,đại chúng đồng y giáo phụng hành và nguyện cố gắng tinh tấn tu học để không cô phụ công ơn giáo dưỡng của chư Tôn Đức và sự ngoại hộ của đàn na tín thí.
Kết thúc buổi lễ tác pháp an cư trong niềm kính tin hỷ lạc của mọi người.
Những hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ.Ban TTTT PG huyện Nhơn Trạch

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu