Cập nhật lúc 09:39:29 25-10-2016 (GMT+7)

PGT: THÔNG BÁO Về việc vận động cứu trợ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh Bắc Trung bộ

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI

BAN TRỊ SỰ

 

 

Số:         /TB/BTS-PGT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                           

                

                 Đồng Nai, ngày 24 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc vận động cứu trợ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh Bắc Trung bộ

        

                            Kính gửi:

                                                            -Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh;

                                               -Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành.

        

Căn cư Thông bạch số 385/TB.HĐTS ngày 17/10/2016 của Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN về việc Vận động cứu trợ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh Bắc Trung bộ.

Với tinh thần từ bi của Đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị Ban Từ thiện xã Hội GHPGVN tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành vận động Tăng Ni và Phật tử các Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp tiền, hàng, vật phẩm để gửi đến giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ khắc phục khó khăn và sơm ổn định cuộc sống, đặc biệt là các tỉnh bị thiệt hại nặng như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đề nghị Quý Ban Tổ chức Đoàn đến cứu trợ tận nơi thiên tai xảy ra, hoặc gửi hàng cứu trợ (tài-vật) về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh – chùa Tỉnh Hội, ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức đoàn đi cứu trợ vào ngày mùng 4/10/Bính Thân (nhằm ngày 03/11/2016), tại 2 tỉnh (Quảng Bình và Hà Tĩnh). Các đơn vị các nhân nào muốn tham gia cùng đoàn, xin liên hệ Văn phòng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

         Trân trọng./.


 

 

Nơi nhận:
- Như trên;“để biết và thực hiện”;

- Lưu: Vp BTS.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỞNG BAN

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

Hòa thượng THÍCH MINH CHÁNH

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu