Cập nhật lúc 13:23:32 08-10-2017 (GMT+7)

THẬP SƯ TĂNG ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA - 2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Đồng Nai, ngày 07 tháng 08 năm 2017

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

             TỈNH ĐỒNG NAI

                BAN TRỊ SỰ

 

THẬP SƯ TĂNG

ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA - 2017

 

 

Chứng minh:                   HT. Thích Thanh Từ

 1.                                           HT. Thích Minh Chánh

 

 1. ĐÀN TRUYỀN GIỚI TỲ-KHEO:     
 • Hòa thượng đàn đầu: Thích Nhật Quang - TV. Thường Chiếu
 • Yết-ma A-xà-lê: Thích Minh Thông - Chùa Huệ Nghiêm
 • Giáo thọ A-xà-lê: Thích Giác Quang - Quan Âm tu viện

 

 - Thất vị tôn chứng:

 1. Đệ nhất tôn chứng: Thích Hải Mẫn - chùa Long Phú, Long Khánh
 2. Đệ nhị tôn chứng: Thích Thiện Cảnh - chùa Thiên Ân, Xuân Lộc
 3. Đệ tam tôn chứng: Thích Thiện Đạo - chùa Phi Lai, Biên Hòa
 4. Đệ tứ tôn chứng: Thích Trí Chơn - TV. Thường Chiếu, L.Thành
 5. Đệ ngũ tôn chứng: Thích Giác Văn - chùa Phước Huệ, Biên Hòa
 6. Đệ lục tôn chứng: Thích Thông Phương - thiền viện Trúc Lâm
 7. Đệ thất tôn chứng: Thích Huệ Quang - chùa Pháp Bảo, Trảng Bom

 

- Điển lễ, dẫn thỉnh:

 1. ĐĐ. Thích Lệ Trang - chùa Định Thành
 2. ĐĐ. Thích Thiện Phước - chùa Hội Phước
 3. ĐĐ. Thích Đạo Dũng - TV. Thường Chiếu
 4. ĐĐ. Thích Đạt Ma Viên Diệu - TV. Thường Chiếu

 

 1. ĐÀN TRUYỀN GIỚI SA-DI:
 • Hòa thượng đàn đầu: Thích Liêm Chính - Chùa Vĩnh An
 • Yết-ma A-xà-lê: Thích Huệ Tâm - chùa Bảo Sơn
 • Giáo thọ A-xà-lê:Thích Huệ Chí - chùa Thiên Long
 1.                             Thích Huệ Khai - tổ đình Long Thiền

 

 • Thất vị tôn chứng:
 1. Đệ nhất tôn chứng: Thích Chơn Trí - chùa Liên Trí Chơn Như, B.Hòa
 2. Đệ nhị tôn chứng: Thích Bửu Chánh - TV. Phước Sơn, Biên Hòa
 3. Đệ tam tôn chứng: Thích Thông Hạnh - TV. Thường Chiếu, L.Thành
 4. Đệ tứ tôn chứng: Thích Minh Trì - Phật Đà Bửu tự, Trảng Bom
 5. Đệ ngũ tôn chứng: Thích Tâm Minh - chùa Đại Minh, Xuân Lộc
 6. Đệ lục tôn chứng: Thích Huệ Sanh - chùa Thanh Long, Biên Hòa
 7. Đệ thất tôn chứng: Thích Đồng Ngạn - chùa Pháp Quang, Định Quán

 

- Điển lễ, dẫn thỉnh:

 1. ĐĐ. Thích Thiện Phước - chùa Hội Phước
 2. ĐĐ. Thích Nguyên Hưng - chùa Huệ Nghiêm
 3. ĐĐ. Thích Đạo Dũng – TV. Thường Chiếu
 4. ĐĐ. Thích Pháp Diệu - TV. Đạo Huệ

 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu