Cập nhật lúc 02:44:36 12-11-2019 (GMT+7)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI GIỚI ĐÀN DIỆU TÂM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN DIỆU TÂM - 2019
 

  
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI GIỚI ĐÀN DIỆU TÂM

Ngày 12/11/2019 (nhằm ngày 16/10/Kỷ Hợi), ngày thứ 1:
07g00: Giới tử tập trung tại chùa Tỉnh Hội – Trụ sở Ban Trị sự
           lập thủ tục nhận phù hiệu, báo danh, an đơn.
09g00: Họp Ban Giám khảo, Ban Quản Giới tử Tăng, Ni.
10g00: Sinh hoạt Nội quy Giới đàn.
11g00: Thọ trai.
12g00: Chỉ tịnh.
13g00: Giới tử Tăng, Ni thi môn luận văn.
15g00: Giới tử Tăng, Ni thi vấn đáp.
17g00: Dược thạch.
18g30: Giới tử Tăng, Ni thi tụng Luật
21g00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.
 
Ngày 13/11/2019 (nhằm ngày 17/10/Kỷ Hợi), ngày thứ 2:
03g30: Thức chúng.
04g00: Giới tử lễ sám hối.
05g30: Tiểu thực.
07g00: Đón tiếp quan khách.
08g00: Cung nghinh Chư tôn Giáo phẩm quang lâm.
08g30: KHAI MẠC (có chương trình riêng):
            Cung an chức sự, tuyên bảng Thập sư phương trượng.
11g00: Thọ trai.
12g00: Chỉ tịnh.
13g30: Khai đạo Giới tử.
15g00: Giáo giới hạnh nghi.
16g30: Họp Hội đồng Thập sư
17g00: Dược thạch.
18g00: Kiết giới trường tại chùa Tỉnh Hội.
18g30: Truyền giới Sa di, Sa Di Ni.
20g30: Truyền giới Thức xoa.
23g00: Chỉ tịnh.
 
Ngày 14/11/2019 (nhằm 18/10/Kỷ Hợi), ngày thứ 3:
03g30: Thức chúng.
04g00: Giới tử lễ sám hối.
05g30: Tiểu thực.
06g30: Truyền giới Tý kheo, Tỳ kheo Ni.
11g00: Thọ trai.
12g00: Chỉ tịnh.
13g30: Thập sư Ni đưa giới tử Ni đến Đại Tăng cầu Chánh pháp Yết ma.
18g00: Dược thạch.
21g00: Tuần chiếu, chỉ tịnh
 
Ngày 15/11/2019 (nhằm ngày 19/10/Kỷ Hợi), ngày thứ 4:
03g30: Thức chúng.
04g00: Giới tử Sám hối.
05g30: Tiểu thực.
06g30: Truyền giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni.
11g00: Thọ trai.
12g00: Chỉ tịnh.
13g30: Thập sư Ni đưa giới tử Ni đến Đại Tăng cầu Chánh pháp Yết ma.
17g00: Dược thạch.
18g00: Truyền Tam quy ngũ giới và Thập thiện.
19g00: Truyền Bồ Tát đạo - tục thông hành giới.
20g30: Tấn hương.
21g00: Tạ lễ Giới sư, Hòa thượng ban đạo từ.
22g00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.
 
Ngày 16/11/2019 (nhằm ngày 20/10/Kỷ Hợi), ngày thứ 5:
03g30: Thức chúng.
04g00: Giảng dạy giới luật.
05g30: Tiểu thực.
08g00: BẾ MẠC: (có chương trình riêng).
11g00: Trai tăng, Tạ đàn.
            Chư Tôn Đức Tăng Ni hồi quy bổn tự.
16g00: Giới đàn hoàn mãn.
Một số hình ảnh quang cảnh trụ sở BTS tỉnh Đồng Nai nơi chuẩn bị diễn ra Đại Giới Đàn Diệu Tâm 2019: 

BAN TTTT tỉnh Đồng Nai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu