Cập nhật lúc 02:45:36 15-10-2021 (GMT+7)

THÔNG BÁO VĂN PHÒNG BTS GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TRỊ SỰ
 
Số: 49/TB-BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   
 
 

Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2021
 
 
THÔNG BÁO
Về việc Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh hoạt động trở lại
 
Căn cứ Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường trực, Văn phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh trân trọng thông báo chính thức làm việc trở lại bình thường.

Thời gian: Từ ngày 18/10//2021 (Thứ 2)

Đối với Chư tôn đức tăng ni đến liên hệ công tác, nộp hồ sơ: PHải tiêm đủ 2 mũi Vaccine hoặc 1 mũi qua 14 ngày; đồng thời thực hiện “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Nay, thông báo đến Quý Ban trị sự GHPGVN các huyện, thành phố và tăng ni trụ trì các tự viện được tri tường./.

Trân trọng!
 
Nơi nhận:
- Thành viên BTS GHPGVN tỉnh;
- BTS GHPGVN các huyện, thành phố;
- Tăng ni trụ trì các tự viện;
- Ban Tôn giáo tỉnh “để biết”;
- Lưu: VP. BTS.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TL. TRƯỞNG BAN
PHÓ THƯ KÝ kiêm CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
Thượng tọa Thích Đạo Huy
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu